Blog

Vi har et fantastisk set up!

Vi har et fantastisk grundlag for at arbejde og fremme skoleelevers sundhed og trivsel i Danmark, - måske det bedste i hele Europa - MEN…. udnytter vi det godt nok? Ud fra undersøgelse om elevers sundhed og trivsel, så tyder meget på, at vi ikke udnytter det gode grundlag for at fremme danske skoleelevers sundhed og trivsel godt nok. Noget virker i hvert fald ikke….

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Årsagerne kan være mange. Det kan bl.a. være manglende kendskab til det obligatoriske emne, - måske er man ikke blevet undervist i området på landets læreruddannelsessteder. Måske er travlhed og fagtrængsel en anden årsag – eller at skolens ledelse ikke prioriterer området i teamsamtaler, krav i årsplaner m.v.  

Det fantastiske!

Vi bor i et land med undervisningspligt, og hvor der samtidig er en række obligatoriske fag (herunder madkundskab, idræt m.v.), der alle kan og skal være med til at skabe bedre sundhed og trivsel for landets skoleelever.

Undervisningsministeriet har desuden bl.a. fastsat obligatoriske mål for undervisning i sundhed-, seksual- og familiekundskab, hvor udgangspunktet et bredt og positivt sundhedsbegreb. Sundhedsbegrebet kaldes bredt fordi både livsstil og levevilkår har betydning for sundheden og sundhedsbegrebet kaldes positivt, fordi sundhed ikke kun handler om fravær af sygdom. Det er også et spørgsmål om livskvalitet og velvære både fysisk, psykisk og socialt.

Endelig har skolereformen i 2014 gjort det muligt, at der både er lærere og pædagoger til at sikre den daglige undervisning på landets mange skoler.  

Selv om der er store forskelle fra kommuner til kommune, så er der et beredskab af sundhedsplejersker og nogle steder fortsat en skolelægeordning. Endelig er der mulighed for at trække på andet fagpersonale – ex. skolepsykologer/PPR, hvis der er behov for dette.

Så rent faktisk er der et fantastisk set up for at skabe sunde elever i god trivsel i Danmark!

Spørgsmålet må derfor være, hvad det er, der ikke virker i praksis, så vi får de dårlige resultater i diverse undersøgelser. Det ved vi faktisk ikke ret meget om, så der er behov for at få at evalueret undervisningen i Sundheds- og seksualundervisning samt Familiekundskab i grundskolen (både på folkeskoler og i privatskoler og frie grundskoler), hvor man bør spørge ind til undervisningen og ansvaret for undervisningen hos både kommunalchefer, skoleledere, skolelærere og sundhedsplejersker, samt elever (i 4.,7. og 9. klasse).

En evaluering, der måske kan få politikerne på Christiansborg til at drøfte behovet for en national handleplan for børn og unges sundhed, hvor der er sammenhæng i tiltag fra 0-18 års alderen!