Blog

Spisepausen: Mere end bare madpakker

En god spisepause i skolen er så meget mere end det, der ligger i madpakken. I Fødevarestyrelsen har vi derfor brugt coronapausen til at ”nørde” i, hvad der skal til for at skabe gode rammer om måltiderne i skolen. Med vores nye guide ”Rammer om det gode måltid” til skoler kan I finde inspiration til, hvordan I som skole kan sætte fokus på måltidet – ikke kun for madens skyld men fordi måltidet også kan styrke trivsel og fællesskab og skabe fundament for udvikling af sunde mad- og måltidsvaner.

Publiceret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Endelig, endelig, endelig er de danske skolebørn tilbage i klasserne – til leg, til læring og forhåbentlig til fælles måltider. Og at dømme efter medieomtale, eksperter og udvekslinger mellem voksne tæt på skolebørnene er der nok at tage fat i. Fag, der skal samles op på, relationer der skal genopbygges, og trivsel der skal genfindes.

Spisepausen kan styrke trivslen

I Fødevarestyrelsen håber vi, at spisepausen kan bidrage til arbejdet med at udvikle og genfinde trivsel og fællesskab. Eller rettere – jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at spisepausen kan bidrage til det arbejde. Det viser forskning fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og Institut for Fødevarer (FOOD). En veltilrettelagt spisepause er nemlig – ud over en kærkommen anledning til at få fyldt energidepoterne – en social aktivitet, der styrker trivsel og fællesskab i klassen.

Ny guide til gode rammer

Med afsæt i forskningen har vi derfor udviklet guiden ”Rammer om det gode måltid – i skolen”. Med den håber vi at kunne inspirere skoler til at sætte fokus på, at spisepausen også har en pædagogisk funktion, som kan bidrage til elevernes dannelse. Guiden står bl.a. på fem råd, hvor essensen er, at den enkelte skole, dens voksne og dens elever i fællesskab skal arbejde med forskellige elementer i det at skabe en god ramme om måltidet. For som med alle andre gode råd virker det oftest bedst, hvis man får lov at oversætte dem til egen virkelighed, egen kontekst og egne muligheder.

De fem råd lyder sådan:

  1. Det gode måltid kræver voksne, der går foran
  2. Det gode måltid indebærer elevinvolvering
  3. Det gode måltid tager tid
  4. Det gode måltid giver energi
  5. Det gode måltid involverer forældrene

På altomkost.dk kan du finde guiden ”Rammer om det gode måltid – i skolen”.

Ingen kan gøre alt – heller ikke lærerne

Den opmærksomme læser har naturligvis noteret sig, at vi taler om voksne – ikke kun lærere. For det er en vigtig pointe, at ansvaret for de gode rammer om måltidet rækker langt videre end til det berømte kateder. Også skoleledelsen, skolebestyrelsen, pædagogerne, forældrene og eleverne har et ansvar for at bidrage til at udvikle de gode rammer om spisepausen. Med vores guide håber vi at kunne inspirere bredt til, at de voksne i og omkring skolen får lyst til at gøre en indsats for at udvikle rammerne om spisepausen. For de gode måltidsvaner har potentiale til at række langt ind i livet og dermed styrke både sundhed og trivsel på den lange bane.

Velbekomme

PS! Hvis I også vil se lidt på indholdet i madpakken, udkommer vi senere på året med en ny madpakke-folder, som tager afsæt i De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima. Hold dig orienteret på altomkost.dk