Blog

Da fredagsslik blev til hverdagsslik

I foråret 2020 meldte corona sin ankomst, og danskerne blev i stort omfang sendt hjem. Pludselig skulle børn og mange voksne passe henholdsvis skole og arbejde hjemmefra. Hverdag og weekend smeltede sammen, og en undersøgelse af voksne danskernes kostvaner under nedlukningen har vist, at forbruget af slik, kager og andre søde sager steg voldsomt under nedlukningen. Det er nærliggende at tro, at også børn og unge har spist og drukket mere, da forældre næppe kun købte ind til sig selv. Nye officielle maksimumsgrænser for søde sager, snacks, søde drikke og alkoholiske drikke kan (muligvis) få os tilbage på sporet.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Dårlig kost og manglende motion er en bombe under folkesundheden, derfor er det så vigtigt, at børn og unge kommer godt fra start med sunde livsstilsvaner, og det er særligt uheldigt, når der sker ting i samfundet, som trækker i den forkerte retning.  Danske børn og unge har i mange år haft et for højt indtag af søde sager og snacks, og sundhedsmyndighederne har længe haft fokus på at forbedre børns kostvaner, eksempelvis ved at mindske deres forbrug af søde sager, snacks og søde drikke, og for de unge gælder dette også de alkoholiske drikke.  

Måske er der lidt hjælp at hente, for Fødevarestyrelsen udsendte i begyndelsen af 2021 nye maksimumsgrænser for søde sager, snacks, søde drikke og alkoholiske drikke; et såkaldt ”råderum for tomme kalorier”. Det fremgår, at danskere i runde tal skal reducere deres indtag af søde sager, snacks og søde drikke med ca. 75 %. Da danskerne i forvejen er det folk, der køber allermest slik pr indbygger på verdensplan, og ligger på plads nummer to i forhold til køb af søde drikke, er et skred i den modsatte retning er ikke ønskeligt. Coronanedlukningen har således haft en uheldig indvirkning på nogle kostvaner, der i forvejen ikke var for gode.

Maksimumsgrænserne i den nye vejledning viser hvor meget slik, søde drikke og andre snacks der er plads til pr uge for forskellige aldersgrupper. Tag derfor et kig på tabel 1 herunder, hvor antal portioner om ugen er angivet, og tabel 2 hvor portionerne er vist som billeder. Læs evt. i artiklerne, som findes på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside (links nedenfor).

Vi ved fra tidligere kostundersøgelser, at der typisk ”syndes” mest i weekenderne, men det ændrede sig under nedlukningen, hvor søde sager, snacks mv. begyndte at blive hverdagskost. Vejledningen melder ikke noget om hvornår man kan nyde sine rationer af tomme kalorier, men med de få og små portioner der er til rådighed, taler meget for at vi skal tilbage til weekendhyggen.  

Tabel 1. Oversigt over portioner i det ugentlige råderum til tomme kalorier for drenge og piger i forskellige aldersgrupper (ved moderat aktivitetsniveau)

Kilde: DTU Fødevareinstituttet 2021; Mathiessen, Ygil m.fl. 2021

Tabel 2. Eksempler på det ugentlige råderum til tomme kalorier for børn, unge, voksne og ældre. Portionsstørrelserne er 450 kJ for 4-13-årige og 700 kJ for 14-17-årige

Kilde: DTU Fødevareinstituttet 2021, Mathiessen, Ygil m.fl. 2021

Litteratur

DTU Fødevareinstituttet (2021). Fakta om nye maksimumgrænser for søde sager, snacks, søde drikke og alkoholiske drikke. https://www.food.dtu.dk/publikationer/ernaering-og-kostvaner

Matthiessen, J., Ygil, K.H., Christensen, T. & Biltoft-Jensen, A. (2021). Nye maksimumgrænser for søde sager, snacks, søde drikke og alkoholiske drikke. DTU Fødevareinstituttet. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2021

Matthiessen, J., Biltoft-Jensen, A., Stockmarr, A., Fagt, S. & Christensen, T. (2021). Voksne danskeres kost- og aktivitetsvaner under den første nationale COVID-19 nedlukning i foråret 2020. DTU Fødevareinstituttet. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 3, 2021

Fødevarestyrelsen (2021). Langt mere skærmtid, slik og kage under første nedlukning.  https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/langt-mere-skaermtid-slik-og-kage-under-foerste-nedlukning/