Blog

Varmt madtilbud på alle skoler i Århus Kommune

Nye produktionskøkkener etableres over en 10-årig periode

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er gode nyheder på området for sund skolemad. Byrådet i Århus Kommune har nemlig besluttet at skolerne skal kunne tilbyde alle elever  et forældrebetalt måltid varmt mad. Denne beslutning vil blive udmøntet over en 10-årig periode, hvor yderligere 16 produktionskøkkener bliver etableret. Der er afsat seks mio. kr. om året, i alt 60 mio. kr. til køkkenerne. I dag er der produktionskøkkener på seks skoler, og med udvidelsen vil 22 skoler få køkkener, der også kan levere til naboskoler. Rådmand,  Børn og unge, Thomas Medom (SF) siger i en kommentar i Stiftstidende d. 18. september 2020: 

- Planen sikrer en grundlæggende udbygning og udvikling af børne- og ungeområdet. To nye skoler i Nye og på Aarhus Ø, penge til udbygning af eksisterende skoler og dagtilbud, en massiv indsats for børnenes indeklima og penge til at etablere produktionskøkkener på skoler, som kan levere til SFO, klubber og skoler giver et godt grundlag for videre udvikling af Aarhus. Det er jeg tilfreds med, selv om planerne ikke imødekommer alle ønsker her og nu, siger børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) i en kommentar.

Det er skoler i udsatte boligområder, der prioriteres for at skabe mere lighed i sundhed og for at øge af indtaget af sund mad blandt børn, fordi undersøgelser har vist, at forældrenes uddannelsesniveau kan have betydning for andelen af børn med overvægt og mere insulin og fedt i blodet. 

Aarhus Kommune skal have stor ros for at lade etablering af produktionskøkkener være et centralt element i det store anlægsbudget Det er den rigtige kurs der nu er sat med lokalt tilberedte, sunde måltider.

Det ville være retfærdigt  hvis de kommuner, der tager disse initiativer også kunne opnå yderligere økonomisk støtte fra nationale puljer, med  støtte til etablering og drift - herunder støtte til helt at fjerne forældrebetalingen. Dette ville medvirke til at reducere ulighed i sundhed og læring. Den seneste TIMSS undersøgelse viser en stigning i antallet af elever, der er sultne ved skoledagens start i Danmark - det er tid til en folkeskole med køkkener, kantiner og køkkenledere.