Blog

Mad og måltider på den pædagogiske dagsorden

Et projekt på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Aarhus vil sætte fokus på, hvordan man kan arbejde pædagogisk med mad og måltider i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I øjeblikket er der faglig og politisk bevågenhed omkring emnerne børns sundhed, maddannelse og måltidspædagogik. Vi vil gerne ud over at man blot ser maden som et bespisningsprojekt og i stedet sætte fokus på de mange muligheder, der er for at anvende mad og måltider som ramme for tværfaglig arbejde i skolen. Som eksempel kan nævnes Madens historie – hvordan spiste man for 50 år siden? Her kunne børnene eksempelvis interviewe deres bedsteforældre. Mad i matematikken, hvor børnene arbejder matematisk ud fra en opskrift eller sammenligner energiindholdet i en burger med energien i en salat. Fra et dannelsesperspektiv kan maden desuden fungere som samlingspunkt, hvor børnene snakker om hvad der er det gode måltid.

Et af formålene med projektet omkring mad og måltider i skolen er, at kvalificere studerende til at arbejde med mad og måltider ud fra et lærings- eller dannelsesperspektiv. Konkret er det hensigten at flere uddannelser i VIA samarbejder om at udarbejde et tværfagligt valgfag for studerende på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Såfremt der er ledige pladser på valgmodulet vil færdiguddannede lærere også have mulighed for at tilmelde sig.

Udover at lave et tværfagligt valgfag vil vi udarbejde et inspirationsmateriale til skoler, der overvejer at sætte mad og måltider på dagsordenen. Igennem et kvalitativt studie baseret på 5-6 skoler vil vi lave et best-practice materiale, der kan fungere som inspiration til at arbejde pædagogisk med mad og måltider i skolen.

Skal din skole være med som foregangseksempel for andre skoler?

I forbindelse med det kvalitative studie søger vi skoler, der har lyst til at medvirke i interviews og fortælle om, hvordan I på skolen arbejder pædagogisk med mad og måltider.

For at I kan deltage i projektet, er det en forudsætning, at I som skole arbejder med mad og måltider i hverdagen. Det skal være mere end blot i faget madkundskab. Det kan være, I har sat fokus på måltidet i spisepausen, arbejder med mad i den understøttende undervisning, anvender mad/fødevarer som læringsredskab i fag som dansk, matematik eller historie. Derfor - hvis du mener, at I på din skole kan inspirere andre skoler til, hvordan de kan arbejde pædagogisk med mad og måltider og har I lyst til at dele jeres erfaring med andre, så kontakt os meget gerne.

For yderligere information om projektet eller hvis I er interesserede i at deltage i studiet, så kontakt Marianne Lynggaard marz@via.dk eller 87552613