Blog

Sæt igang!

Skolemad var til debat ved Folkemødet på Bornholm allerede på førstedagen af det store arrangement. Debattens tema var ’Skolemad, læring og maddannelse’.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Paneldeltagerne i debatten var:  

Lotte Rod, medlem af Folketinget (RV), ordfører for børn, undervisning, sundhed og bolig.

Astrid Dahl, fuldmægtig, Københavns Kommune, med stort kendskab til Københavns kommunes madordninger

Mette Larsen, matematiklærer fra Nymarkskolen i Svendborg, aktiv i LOMA projektet

Børge Koch, videncenterchef ved UC Syd, Det nationale videncenter KOSMOS

Oplæg til debatten var bl.a.:

Hvordan kan skolemad medvirke til at fremme elevernes læring og maddannelse?

Hvilke modeller for skolemad virker i dagens Danmark - og hvordan bidrager de til læring og maddannelse?

Hvordan kan det bidrage til trivsel og skoleudvikling? 

Kan skolemad medvirke til bæredygtig udvikling? 

Hvad taler imod at etablere skolemadsordninger, der integrerer sundhed, læring og bæredygtig udvikling? 

Debatten nåede vidt omkring lige fra skolehaver, forældresamarbejde, ulighed i sundhed, folkesundheden i Danmark nu og i fremtiden, skolereform, understøttende undervisning, manglende ressourcer samt meget mere. Debatten gik lystigt.

For en årrække siden var der stort fokus på sammenhængen mellem bevægelse og læring. Resultatet af en undersøgelse af eksisterende viden på området resulterede i den såkaldte ”konsensusrapport” (2011), som bl.a. dannede grundlaget for, at bevægelse fik en central rolle i skolereformen (2014).

Takket være en række projekter og forskning, er vores viden omkring skolemad, pædagogik, læring m.v. på et lignende niveau, som vi befandt os på, da arbejdet med ”konsensusrapporten” omkring bevægelse og læring blev igangsat.

Et af eksemplerne til dette arbejde er LOMA projektet, der udmærker sig ved at sætte fokus på sund mad, samtidig med, at projektet har stor respekt for lokale forhold. Projektet kobler desuden til elevernes kompetencer, læring og opnåede resultater. I en perspektivering af LOMA projektet kunne det være spændende af følge yderligere 5-8 skoler i et lignende forløb (nuværende projekt har 5 skoler med), hvor skolerne udvælges ud fra land/by, størrelse, socioøkonomiske parametre etc. På den måde vil projektet blive endnu mere ”fuldkommen” som inspirator for det fremadrettede arbejde med at sætte sund skolemad på dagsorden i Folketinget, i landets kommuner og på den enkelte skole.

Der er brug for at få ambitionsniveauet hævet på skolemadsområdet, som det er sket omkring bevægelse i skolen.

Vi skal have sat gang i et opsamlingsarbejde med deltagelse af en gruppe forskere, der kigger på, hvad der egentlig allerede nu ligger af evidensbaseret viden omkring skolemad, læring og sundhed. Et arbejde, som skal danne udgangspunkt for større politisk opmærksomhed og fokus!

Opfordring til Folketinget/Undervisningsministeriet: ”Sæt i gang!”