Blog

Vær med til at kortlægge madkundskabsfaget

Madkulturen vil gerne understøtte den fortsatte udvikling af madkundskabsfaget. Derfor beder vi alle, der underviser i madkundskab, om at besvare et spørgeskema om fagets status og fremtid.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et stærkt samfund kræver en stærk madkultur, hvor vi er klædt på til at tage os godt af os selv, hinanden og omverdenen gennem maden. Men ikke alle får en stærk madkultur med hjemmefra. Blandt andet derfor har vi brug for et velfungerende madkundskabsfag i grundskolen.

Men hvordan står det egentlig til med madkundskabsfaget? Hvordan bliver faget foldet ud i praksis? Hvilke udfordringer oplever lærerne? Og hvilke muligheder ser de for at udvikle faget?

Det beder Madkulturen nu landets madkundskabslærere om hjælp til at afdække gennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.

Vi skal fortsætte den gode udvikling

I 2019 fik madkundskaben et løft, da faget blev indført som valgfag med eksamen – med stor tilslutning fra eleverne på mange skoler. Omtrent samtidig gik vi ind i to år med coronapandemi og nedlukninger.

Mange lærere har fundet kreative løsninger, bl.a. med madkundskab som fjernundervisning, hvor eleverne har lavet mad sammen, hver for sig – ofte med rigtig gode resultater. Andre steder er faget blevet aflyst for mellemtrinnet, og eksamen i valgfaget i udskolingen er gjort frivillig for skolerne.

Nu er hverdagen i skolekøkkenerne ved at finde tilbage til normalen. Det giver lejlighed til at gøre status og overveje, hvad vi fremover kan gøre for at styrke det vigtige madkundskabsfag.

Hjælp os med at kortlægge madkundskabsfaget

I Madkulturen vil vi gerne være med til at sætte fokus på madkundskabsfaget og understøtte, at det bliver ved med at være en relevant og attraktiv del af grundskolen. Som grundlag for det har vi brug for systematisk viden om, hvor faget mere præcist står i dag, og hvad madkundskabslærerne selv tænker om fremtiden.

Derfor opfordrer vi alle, der underviser eller for nylig har undervist i madkundskab til at deltage i en elektroniske spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne bliver samlet i en analyse, vi udgiver i starten af april.

Det tager 10 minutter at svare, og vi skal have dine svar senest 17. februar.

Tak for hjælpen!  

DELTAG I MADKUNDSKABS-UNDERSØGELSEN