Blog

Har du madlavningskompetencer (nok)?

Er du god (nok) til at lave mad? Og hvad egentlig med den næste generation - lærer vi vores børn at lave mad?

Publiceret Senest opdateret

Internationalt tales i forskningsverden om en bekymring for en stigende tendens til culinary deskilling, det vil sige, at befolkningen taber madlavningskompetencer og at der synes at være en negativ spiral af læring imellem generationerne – fra forælder til barn. Det giver sig også udtryk i debatten om vigtigheden af madkundskab i folkeskolen, blandt andet fordi vi faktisk ikke er sikre på, at børnene lærer at lave mad derhjemme.

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Men hvad kan man sige om læring af og tab af madlavningskompetencer ud fra en forskningsmæssig vinkel? Ikke så meget skulle det vise sig, da jeg satte mig for at undersøge området…. Undersøgelser, der præcist kan pege på, hvor høj en andel af en befolkning, der skal besidde, hvilken grad af madlavningskompetencer for at niveauet synes tilstrækkeligt, findes som sådan ikke.

Kendskab til niveauet af madlavningskompetencer er vigtigt, fordi det hjælper os til at åbne et vigtigt forskningsfelt op både kvalitativt og kvantitativt. Det kan sætte os i stand til at lave forskning på om det fx måske er oplevelsen af autonomi og mestring i forhold til madlavning, der er det vigtigste ved madlavningskompetencer. Eller om manglende madlavningskompetencer kan være en medvirkende årsag til overvægt og livsstilssygdomme.

Handler madlavningskompetencer om rene færdigheder eller noget mere?

Hvis vi skal kende niveauet af madlavningskompetencer, er en entydig definition af madlavningskompetencer essentiel. I dag findes der flere forskellige. Nogle definerer en persons madlavningskompetencer som et sæt af færdigheder. Færdigheder som svarer til den type af mad vores bedstemødre lavede, som fx filetering af fisk eller bagning af en smuk fragelité. Men måske handler det ikke alene om færdigheder, fordi vi i dag måske har udliciteret fileteringen af fisken med mere til håndværkeren. Madlavningskompetencer handler måske i højere grad om at have tiltro til egne evner og mestre at kunne fremsøge videoer på YouTube? Måske en kombination af begge? Det er der ikke en videnskabelig konsensus omkring og det mudrer diskussionen om culinary deskilling.

Hvad er godt nok?

Uanset definitionen, er madlavningskompetencer vanskelige at måle på – og der findes derfor få og måske ikke så valide målinger af niveauet af madlavningskompetencer. Definitionen og målingen vanskeliggøres blandt andet af, at madlavning er så forskelligartet en praksis. En praksis, der indebærer flere forskellige typer af viden og håndværk. Hvis man kan piske en mayonnaise kan man så måske lave andre typer sovse? Den sammenhæng kunne være interessant at afsøge, fordi vi således forskningsmæssigt ville kunne komme tættere på at kunne sige, at hvis du kan x antal retter af den type eller den form for håndværk, så har du tilstrækkeligt med madlavningskompetencer.

Der er altså nok at kaste sig over for en person som har læring af madlavningskompetencer fra forældre til barn som sit interesseområde. Jeg er derfor også glad for at have fået lov til at skrive den klumme på Folkeskolen.dk og glæder mig til en levende debat med jer. Jeg kunne jo starte med at spørge dig: ”Er du er god (nok) til at lave mad og hvad betyder det?”

Mange hilsner fra Line