Blog

Sesam sesam – nu lukker vi porten op til det magiske læringsrum

- et rum hvor det hele handler om fødevaresystemets grønne omstilling

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er den projektbaserede læring vejen frem når det gælder STEM fagene? Er der en særlig relevans knyttet til tematiserede og tværfaglige forløb? Hvor man f.eks. blander fag og endda årgange sammen med f.eks. nye fødevarer, madspild eller klima som tema? Og hvilke didaktiske udfordringer giver det når flere fagdidaktikker skal spille sammen? Sammen med fire skoler, 10 lærere, over 250 elever og en række passionerede fagmentorer har vi taget det magiske SESAM trylleord i anvendelse. Vi vil skabe en dør ind til et helt nyt tværfagligt læringsrum. Som handler om at engagere de unge i den grønne fødevareomstilling og med sciencekapital og teknologiforståelse som ballast. Og den 27 – 28 November viser vi det hele frem. På skolerne og i et tætpakket TV program der streames den 28 november. Se gerne med og læs mere her om hvad vi har lært om den tematiserede, projektbaserede – spiselige – læringsform.

Forskning & science.

Ideen med SESAM (Sense, Science & the Magic of Food), der har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 program, er at skabe interesse blandt skoleelever for forskningens og videnskabens rolle når det gælder om at løse nogle af samfundets udfordringer – f.eks. den der handler om fødevaresystemets grønne omstilling. En sådan omstilling er der nemlig blevet rigtig stort behov for over de seneste år. Nye proteinkilder, vertikale landbrug i byen, flere plantebaserede fødevarer, mindre madspild, bedre ressource udnyttelse og behov for mere cirkulære værdikæder er blot nogle af de forandringer der i gang. SESAM projektet munder ud i et åbent Science event i weekenden den 27 -28 november 2020. Og egentlig skulle det hele have været et åbent skole event med adgang for lokalsamfundet om lørdagen. Men nedlukningen har sat en stopper for den idé. I stedet sender vi så SESAM TV til alle, der er interesseret i at få et tætpakket sammendrag af hvad de fire skoler har arbejdet med. SESAM har dog stadig et stort fredagsprogram på skolerne hvor eleverne viser deres resultater frem for hinanden.

Tematisering & projektbasering.

I SESAM forløbet har vi lært rigtig meget fra UMAGE projektet som vi udviklede henover sommeren med én skole, 50 elever, 3 lærere og 3 fagmentorerer frem mod den store madspildsdag den 29/9 og hvor vi endte med at få fødevareministeren på besøg for at se på de løsninger der var blevet udviklet. Og som alle sammen byggede på digital og videnskabelig indsigt.  I det projektbaserede forløb som vi udviklede sammen med Læringshuset Nærheden i Høje Taastrup arbejdede eleverne og lærerene projektbaseret med løsningsforslag som vedrørte familiens madspild og med hvordan Smart Home og stregkode teknologi kunne udnyttes til at skabe konkrete løsninger – enten produkter, services eller kombinationer af de to. Og en afgørende faktor var bidraget fra de fagmentorer som vi lykkedes med at bringe ind. Vi lærte at brobygning og udvikling af karrieredrømme sagtens kan starte tidligt og at fagmentorer har et vigtigt bidrag at gøre. I projektet lærte vi samtidig at ”stage skills” er en vigtig færdighed i den projektbaserede læring. At kunne få elever engageret i at kunne præsentere ideen for en given målgruppe. Vi oplevede en rigtig spændende dynamik der kan opstå når man tværfagligt med tre forskellige fagdidaktiker og i en tidsmæssigt afgrænset tidsperiode bliver tvunget til at arbejde på tværs og frem mod en konkret løsning. 

Praksis & refleksion Aktiviteterne på SESAM er en kombination af praksis og refleksion. Praksis i form af en række food labs hvor eleverne kan arbejde laboratorie baseret med konkrete fødevare problemstillinger. Et par eksempler: Hvad er det der er Grønt, Blåt og cirkulært?  En station der handler om aquaponi og hvordan man kan dyrke fisk og mikrogrønt i etager. Ud af det blå, havets spisekammer. En station der handler om havets oversete ressourcer. Urban farming og den digitale fremtid. En station der handler om at dyrke vertikalt og at bruge robotter i fødevarelogistiske løsninger. Kræsenhed og nye proteinkilder. En station der handler om melorme og vandmænd og hvordan man kan måle forudindtagethed mod nye fødevarer med kunstig intelligens. Men udover praksis bringer vi osse refleksionen ind som en vigtig del. Det gør vi med såkaldte SESAM Lounge Talks hvor vi inviterer unge forskere ind til at debattere aktuelle emner i fordhold til en fødevare, skole og science agenda. Et par eksempler. ”Girls-in-science” – en debat der handler om hvordan får vi flere piger på STEM uddannelserne. I ”Unge menneskers løsninger” debatten diskuterer vi hvordan vi kan blive bedre til at udnytte skoleelevers ideer og kreativitet. Altså en slags opgør med tanken om at løsninger på samfundets store udfordringer er forbeholdt de voksne. Og i debatten ”En forskerkarriere i fødevareklyngen – er det overhovedet noget for mig” tager vi fat i rekrutteringen til de ”grønne fag”. Er den overhovedet stor nok til at kunne dække behovet? Og hele kombinationen af praksis og refleksion – eller Food Labs og Food Talks har vi så bundet sammen i et samlet SESAM TV show med Sci-Tech journalist Anja Philip i rollen som studie vært.

Næste trin SESAM projektet stopper ikke selvom vi slukker TV lys og kameraer Lørdag den 28 November. Hele evalueringen er næste trin og oven på det vil vi gerne sammen med skolerne bygge et mere permanent initiativ på tværs af en række skoler hvor der osse bliver tid til at evaluere på effekterne, udvikle lærerkompetencegivende kurser og udvikle læringsmaterialer. Og under alle omstændigheder er vi allerede gået i gang med at planlægge SESAM 2021. Så hvis du går og brænder for at udvikle science undervisning og teknologiforståelse med alt det grønne som tema så gælder det om at melde sig hurtigt. Allerede nu ligger det fast at Forskernatten som programmet hedder finder sted i den sidste weekend i September 2021.

SESAM (Sense, Science & the Magic of Food) projektet gennemføres som en del af den Urban Food & Farming strategi som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udviklet. SESAM er et samarbejde mellem Langhøj, Herstedlund, Ganløse skoler og Sorø Privatskole Data Science House og læringshuset KlimaZirkus. Det har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under bevilling nr. 955400. Er du interesseret i at følge med i SESAM og se SESAM TV udsendelsen lørdag den 28. November hvor vi sender fra klokken 11.00. Følg os på SESAM web eller på Facebook SESAM 2020. Og skulle du blive grebet af ideen og vil være med i SESAM 2021 så skriv snarest til mig på bemi@ign.ku.dk