Blog

Rødt kød og tyktarmskræft: Nedgradering fra ”storm” til ”let vind”

WHO har nedgraderet advarslen om at rødt kød giver tyktarmskræft - reelt er dokumentationen smulret væk. Man opretholder dog advarslen mod større mængder forarbejdet rødt kød f.eks. bacon

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det har gennem en årrække været en håndfast advarsel fra WHO og en række organisationer, at vi skulle skære ned på kød fra de firbenede dyr: ko, kalv, gris, lam og får, såkaldt ”rødt kød”, og maksimalt indtage 500 gram om ugen. Begrundelsen har været, at mængder herover indebærer en øget risiko for at udvikle kræft i tyk- og endetarm. Advarslerne er regelmæssigt blevet gentaget i hjemlige kampagner og medier.

Nu har The International Agency for Research on Cancer (IARC) under WHO revurderet den videnskabelige dokumentation, og nået frem til at den statistiske sammenhæng mellem indtag af store mængder rødt kød og tyktarmskræft er gået fra ”overbevisende” i 2011 til nu kun en ”mulig” sammenhæng og "begrænset" ("limited") dokumentation for at rødt kød giver kræft her i 2015. Årsagen er, at deres nye meget store meta-analyser ender op med ikke kan kunne påvise nogen kausale sammenhænge.  Deres konklusion er helt i tråd med meget omfattende meta-analyser af befolkningsstudier, som regelmæssigt publiceres i de videnskabelige tidsskrifter, og den sidste her fra 2015 er meget klar, og gennemhuller tidligere tiders analyser.

Kød i moderate mængder er godt for helbred – både dit og planetens

Kød er en vigtig kilde til en masse gode næringsstoffer, herunder protein, vitaminer og mineraler, og kød er en vigtig del i vores madkultur. Mange ældre, som mister muskler og førlighed, fordi de er småt-spisende, og for dem er det vigtigt at spise mere kød og andre proteinrige fødevarer. Ældre har faktisk et større behov for protein end vi andre. Mange unge piger lider af jern- og blodmangel pga af frygten for kødet. Der er derfor mange gode grunde til at spise kød, men protein kan naturligvis komme fra mange andre kilder end rødt kød, f.eks. skalddyr, fisk, fjerkræ, æg, mejeriprodukter, nødder, linser og bønner.

Når man ikke skal spise excessive mængder af kød, så er der tre gode grunde: 1. Man går glip af en lang række kulinariske oplevelser ved at begrænse sit madunivers til kun at kunne eksistere med kød på tallerkenen. 2) Kød, især fra de firbenede dyr belaster klimaet mere end andre proteinkilder. 3) De stærkt røgede og saltede kødprodukter indebærer muligvis en lille øget risiko for at udvikle tyktarmskræft, hvis man indtager det i for store mængder.

I Ny Nordisk Hverdagsmad satte vi indtage af kød ned til 85-100 gram om dagen, miljøet, variation spiller en rolle, men også fordi der er sundhedseffekter fra andre proteinkilder som skalddyr, fisk, æg, fjerkræ, nødder. Så vi påpeger blot at man ikke skal være bange for at spise kød fra gris, ko og lam – risikoen for at få tyktarmskræft er ikke øget ved beherskede mængder, og slet ikke hvis det er skånsomt behandlet.

Dokumentationen for at uforarbejdet kød giver kræft smuldrer

Holdepunkterne for at rødt kød skulle give tyktarmskræft kommer fra en lang række befolkningsundersøgelser, som fandt at personer som oplyser at de spiser meget rødt kød har en større risiko for at udvikle tyktarmskræft end dem, der spiser mindre mængder. Problemer er, at stor-kødspiserne også typisk er tykkere, ryger mere, drikker mere, er mere fysisk inaktive – altså er kendetegnet ved en mere usund livsstil. Og selv om man statistisk forsøger at tage højde herfor, så har det vist sig umuligt helt at rense for usund livsstil. Men på trods heraf, så har man gennem de senere år i en lang række befolkningsstudier, som nok er af bedre kvalitet end tidligere, måtte erkende at der kun er meget svage sammenhænge, og at de ofte ikke er robuste. Ja, sommetider finder man at dem der spiser lidt kød har en højere risiko for kræft end dem der spiser meget. Når alle studierne samles i såkaldte meta-analyser, så får man ét samlet svar, bl.a. om der er dosis-respons-sammenhæng, og man kan kontrollere om den samlede evidens støtter at der er en kausal sammenhæng mellem kødindtag og kræft. Her er man nu i flere meta-analyser konkluderet at der slet ikke er belæg for at hævde at rødt kød øger risikoen for tyktarmskræft, eller som WHO, der trækker i land og konkluderer at der nu kun er en ”mulig” sammenhæng.

To store lodtrækningsstudier

Der er i USA gennemført to store lodtrækningsstudier, hvor den ene gruppe skulle skære ned på fedt og kød, og spise flere fibre, frugt og grønt – kostfaktorer, som skulle nedsætte risikoen for tyktarmskræft. Selvom disse meget store studier fulgte personerne i mange år, så kunne man ikke påvise nogen nedsat risiko for tyktarmskræft. Disse studier gør det særdeles tvivlsomt, at der er nogen som helst betydning af rødt kød for kræft, som nogen forbruger skal bekymre sig om.

De sikre sunde valg

De stensikre risikofaktorer, som ikke er omdiskuterede blandt eksperter, er fedme, især budfedme, og så fysisk inaktivitet. Så du kan roligt spise beherskede mængder uforarbejdet kød, som sammen med rigeligt med grønsager og fisk vil sikre at din risiko for tyktarmskræft falder. Vi må altså fokusere mere på at forebygge tyktarmskræft ved at forebygge overvægt, at motionere, undlade at ryge, og så fokusere på det vi bør spise mere af der beskytter, nemlig grønsager og frugt (fibre), mejeriprodukter og fisk. Her er der nemlig ingen bivirkninger.

  • Arne Astrup rådgiver en række virksomheder, som producerer æg, mejeriprodukter, kød, fisk, kartofler, frugt og grønt, og er redaktør af American Journal of Clinical Nutrition.

En fuldstændig referenceliste kan fås hos forfatteren ast@nexs.ku.dk  

Citat fra artiklen i Lancet Oncology fra WHO om sammenhængen mellem rødt kød og tyktarmskræft:"Chance, bias, and confounding could not be ruled out with the same degree of confidence for the data on red meat consumption, since no clear association was seen in several of the high quality studies and residual confounding from other diet and lifestyle risk is difficult to exclude. The Working Group concluded that there is limited evidence in human beings for the carcinogenicity of the consumption of red meat."