Blog

Ny Nordisk Hverdagsmad - bekæmp overvægt og diabetes med velsmag

Et netop publiceret videnskabeligt studie dokumenterer markante sundhedseffekter af Ny Nordisk Hverdagsmad. Uden vi med sikkerhed kan sige hvilke komponenter, der er ansvarlige, så er der gode holdepunkter for at denne kost, udover at være bæredygtig og klimavenlig, også nedsætter risiko for overvægt, diabetes og hjertekarsygdom.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Arne Astrup, Leder af Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet & Centerdirektør for OPUS.

Videnskabelig test af Ny Nordisk Hverdagsmad

OPUS-centrets forskere offentliggjorde i den forløbne uge resultaterne af et af de store forskningsprojekter fra centret, og de viste klare sundhedseffekter, herunder vægttab og gunstige virkninger på blodtryk, kolesterol og blodsukker. Projektet har undersøgt 181 overvægtige danskere, der dagligt har spist enten dansk hverdagsmad eller Ny Nordisk Hverdagsmad over et halvt år. Og resultaterne viste tydeligt, at Ny Nordisk Hverdagsmad forbedrede sundheden på en række parametre for deltagerne. Således tabte gruppen, der fik Ny Nordisk Hverdagsmad sig i gennemsnit 4,7 kg, mens den anden gruppe tabte sig 1,5 kg i snit. Dertil fik gruppen, der spiste Ny Nordisk Hverdagsmad, et lavere blodtryk, og mindskede risikoen for hjertekarsygdom og diabetes. Resultater som ph.d.-studerende Sanne Kellebjerg Poulsen ved Københavns Universitet betegner som ganske overbevisende. "Resultaterne har faktisk været bedre, end vi forventede, og kombineret med, at vores forsøgspersoner har fortalt, at de rigtig godt kunne lide Ny Nordisk Hverdagsmad, er det rigtig positivt," siger Sanne Kellebjerg Poulsen. Resultaterne, der netop er publiceret i verdens førende ernæringstidsskrift American Journal of Clinical Nutrition, slår således fast, at den nye nordiske madkultur, hvad angår både velsmag, økologi, bæredygtighed og miljø, kan være et svar på middelhavskosten og dermed bidrage til både individets og planetens sundhed.

Det sundhedsmæssige potentiale

Det videnskabelige studie er udført for at få et svar på hvilke sundhedsvirkninger der er, hvis man slavisk spiser efter de kostråd, som definerer Ny Nordisk Hverdagsmad (Se box).

Det blev opnået ved at forsøgsdeltagerne fik al maden gratis fra vores supermarked på universitetet, ligesom at de fik kogekurser, opskriftssamlinger, diætistinstruktion m.v. Ude i virkeligheden kan man ikke forvente at danskerne gider følge disse principper til punkt og prikke og spise NNH hver dag til alle måltider. Men forsøget har givet os viden om, hvilket sundhedspotentiale der er i maden.

Ny Nordisk Hverdagsmad er ikke en slankekur

Den version af NNH, der er anvendt i det videnskabelige studie, havde til hensigt at test potentialet ved at giv større mæthedseffekt end den gennemsnitlige danske kost. Argumentet for at sammensætte maden således var, at den blev testet hos lidt overvægtige danske med øget risiko for diabetes og hjertekarsygdom. Derved ville det være nemmere at påvise en effekt på risikomarkører for diabetes og hjertekarsygdom, herunder om der var effekt på overvægten.

Men det har aldrig været tanken, at Ny Nordisk Hverdagsmad skulle være ensbetydende med slankemad og vægttab. Tværtimod, så kan Ny Nordisk Hverdagsmad laves i forskellige versioner afhængig af behov og målgruppe. For eksempel har Herlev Hospital ret konsekvent indført Ny Nordisk Hverdagsmad, men blandt andet i en versioner, som får småtspisende patienter til at spise mere og tage på.

Hvad skyldes vægttabet i studiet ?

Flere ernæringsfolk har kommenteret resultaterne, og bl.a. hævdet at resultaterne kan forklares ud fra bl.a. det højere indtag af fuldkorn, og dét at deltagerne på Ny Nordisk Hverdagsmad i princippet følger de officielle kostrådene. Det er en meget relevant diskussion, og dét kan vi godt belyse. Vi kan med sikkerhed sige, at vægttabet ikke skyldes indtaget af fuldkorn. En stor nyligt publiceret meta-analyse af lodtrækningsstudier, der har testet masser af fuldkorn imod en kost fattig på fuldkorn viser helt klart, at en fuldkornsrig kost ikke fører til noget vægttab. Undersøgelsen af fuldkorn er baseret på lodtrækningsstudier på 2060 forsøgspersoner, og konkluderer at der ikke er nogen effekt af fuldkorn på vægten (forskellen var 0,06 kg, og denne forskel var ikke statistisk signifikant).

At effekten skyldes effekter af andre elementer af de officielle kostråd er en anden teori, som er vanskelig at forholde sig til, idet der aldrig er gennemført videnskabelige lodtrækningsstudier, som netop har testet de nye danske kostråd. De er sammenstukket af litteraturgennemgange, hvor fokus netop ikke har været på vægttab. Den testede version af Ny Nordisk Hverdagsmad indeholdt lidt mere protein og kostfibre, og lidt mindre fedt end kontrolkosten, og det kan bidrage til at forklare vægttabet, men der ud over er det tænkeligt, at det at de også fik mindre ris og pasta, og mere kål, rodfrugter, nødder og fisk kan bidrage til vægttab.

Gider danskerne spise Nordisk Mad ?

Det har været fremført, at ”det er helt usandsynligt, at danskernes kost kan komme til at bestå udelukkende af Ny Nordisk Hverdagsmad”. Ja, det kan vi kun være fuldstændig enige i. Vi arbejder i OPUS ud fra et formål om at forbedre folkesundheden – men målet er ikke, at skabe et nordisk regime, hvor indtagelse af en pizza, kebab eller sushi straffes med piskeslag. De fleste af os ønsker minimum lejlighedsvist at spise tyrkisk, indisk, thai, japansk eller mexicansk.

Ny Nordisk Hverdagsmad skal i stedet ses som et et tilbud om en madkultur, som man efter eget behov omfang kan tilegne sit køkken og madlavning, hvis man finder det attraktivt at spise lokale råvarer, der følger årstidernes udbud, og i højere grad ønsker at spise mere klimavenligt og sundt.

Ny Nordisk Hverdagsmad-kogebøgerne, med opskrifter fra vores forsøg, er således velegnet til den typiske dansker, som godt kan tåle at smide et par kilogram og få sænket blodtrykket lidt. De er kun tænkt som inspiration – alle kan være med og lave deres egne retter. Eksempler fra projektet og brugernes egne bud på Ny Nordisk Hverdagsmad kan ses på opskriftshjemmesiden ”Idegryden”. Og der er hverken bøder, misbilligende blikke eller løftede pegefingre hvis man supplerer med citroner fra Spanien, kanel fra Indien, eller rødvin fra Chile.

Enhver beskeden ændring i danskernes madvaner, i retning af NNH principperne, vil være for mange mennesker være et skridt på vejen ift. til øget sundheden, bedre miljø og mere velsmag.

Litteratur

Poulsen SK, Due A, Jordy AB, Kiens B, Stark KD, Stender S, Holst C, Astrup A, Larsen TM. Health effect of the New Nordic Diet in adults with increased waist circumference: a 6-mo randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2013 Nov 20. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24257725. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257725

Pol K, Christensen R, Bartels EM, Raben A, Tetens I, Kristensen M. Whole grain and body weight changes in apparently healthy adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. Am J Clin Nutr. 2013 Oct;98(4):872-84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23945718