Blog

Nervepirrende deadline for erhvervsskolerne venter lige om hjørnet

Inden 1. marts skal afgangseleverne beslutte, hvad de vil bruge sig selv på, når de forlader folkeskolen. For os på erhvervsskolerne er det en årlig deadline, vi ser på med spænding. Vi ser frem til, at flere elever vælger håndværksvejen og vores skoler. Men vi frygter også, at de fortsat fravælger de kreative madhåndværksfag til fordel for gymnasiet.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En helt ny undersøgelse fra EVA viser, at langt hovedparten (69 pct.) af de unge lægger sig fast på deres valg af ungdomsuddannelse allerede i 8. klasse!

Langt de fleste har lagt sig fast på gymnasiet, men i København, hvor jeg har min hverdag på Hotel- og Restaurantskolen, vælger endnu flere gymnasiet til. I Københavns Kommune er det kun 11 procent, der vælger en erhvervsuddannelse, hvor det er 20 procent på landsplan.

Sidste år faldt vores optag på grundforløb 1, som er for de unge fra grundskolen, med 20 procent. Det er ærgerligt, da vi har både plads til - og i høj grad brug for flere dygtige faglærte madhåndværkere i Danmark.

Lige nu er det mestendels for os at håbe på, at de unge har truffet et godt valg i 8. klasse, og at de voksne, der er omkring dem er klar til hjælpe dem med at overveje, hvad der er godt for dem lige nu. Og især for de 30 procent, der tager stilling netop nu.

EVAs undersøgelse minder os mest af alt om vigtigheden i, at det kan være sundt at stoppe op og genoverveje, om man hjælper de unge med at vælge det, som de interesserer sig for og bliver glad for at stå op til hver morgen.

Måske vil nogle af de unge blive gladere af at bruge deres hænder og kreativitet? Måske nogle har oplevet, at terminsprøverne og afleveringer i 9. klasse var et pres, som de i virkeligheden har brug for en pause fra?

For en stor gruppe unge handler uddannelse om at få en positiv fornemmelse for, hvad man kan og er god til. Vi har på Hotel- og Restaurantskolen et miljø, som er klar til at tage hånd om de unge lige fra folkeskolen.

Da vi også har 10. klasser på skolen, er der en stor gruppe af de helt unge på skolen. Vi har undervisere og vejledere, som er klar til at forstå hvilken udfordring og hjælp, man har brug for, når man kommer fra at være elev i folkeskolen. Vores 10. klasser er en indgang, hvor man både snuser til fagene gennem hverdagen på skolen og gennem særlige aktiviteter, som fx at drive skolens restaurant i en uge. Det er en tryg måde at lære skolen og dens rammer og tilbud at kende på.

Vi har stort fokus på at hjælpe alle unge godt i gang og følge dem tæt i både undervisningen, vejledningen, med sociale arrangementer. Nogle starter måske i 10. klasse, men viser sig i løbet af året at være klar til at gå i gang med et grundforløb på enten traditionel eud eller den nyere eux. Her sørger vi for undervejs at hjælpe med det rette match af både uddannelsesretning og læreplads.

Vi er glade for at kunne læse i undersøgelsen, at de, som ved, at de vil tage en erhvervsuddannelse, føler sig mindre pressede over at skulle vælge. De oplever at kende sig selv bedre i forhold til deres faglige interesser.

Vi håber, at der vil være endnu flere elever, som har lyst til at følge deres interesse, og som kan se, at der vil åbne sig mange døre i livet, uanset hvilken vej man går lige efter folkeskolen.

Vi ønsker alle held og lykke med deres valg og står klar med åbne arme, hvis de vælger vores fag til.

Om undersøgelsen

EVA’s undersøgelse baserer sig på en survey blandt ca. 5000 unge, som EVA har fulgt, fra de startede i 8. klasse i 2016 til 2019/20, hvor de påbegyndte deres ungdomsuddannelse, samt på årlige kvalitative interviews med i ungepanel bestående af 40-60 unge fra folkeskoler i hele landet.