Blog

Underernæring er et overset samfundsproblem

Med en befolkning på knap 50% overvægtige er det ofte de, der har for meget på sidebenene, der fokuseres på i sundhedsdebatten. Underernæring er derimod et noget mere overset samfundsproblem viser en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med en befolkning på knap 50% overvægtige (BMI over 25) er det ofte de, der har for meget på sidebenene, der fokuseres på i sundhedsdebatten. Der er da heller ikke nogen tvivl om, at overvægt er en sundheds- såvel som samfundsmæssig udfordring. En udfordring, som danskerne er beviste omkring og som mange (særligt her i starten af året) har et ønske at ændre på, hvilket bl.a. ses ved at 61% af danskerne i en ny undersøgelse erklærer sig delvist enige eller helt enige i, at de ønsker at tabe sig i 2017 (1).

Underernæring er derimod et noget mere overset samfundsproblem viser en undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet på vegne af Forum for Underernæring (2). Undersøgelsen viser, at 80 pct. af danskerne ikke ved, at underernæring er et problem. Men det er det! Underernæring er særligt udbredt blandt ældre og patienter. Og underernæring har betydelige konsekvenser for den enkelte - f.eks. øger underernæring risikoen for sygdom, indlæggelse, genindlæggelse, længere indlæggelse, flere komplikationer under sygdom og indlæggelse samt tidlig død. Ved indlæggelse på et dansk sygehus er ca. 20 pct.af patienter underernærede eller i risiko for at blive det, og blandt de indlagte patienter er knap 40 pct. underernærede eller i risiko (3).

Flere danske og udenlandske studier viser(4), at en indsats vedr. undernæring giver resultater, både i forhold til vægtøgning, fysisk funktionsevne og livskvalitet. Hertil kommer besparelser på sundhedsudgifterne bl.a. i form af færre genindlæggelser. En fokuseret, tværfaglig, forebyggende og blivende indsats rettet mod underernæring i DK tyder på besparelser på omkring 1,5 mia. kr. årligt (5). Det er da til at tage og føle på!

Landbrug & Fødevarer er medstifter af Forum for Underernæring, som blev etableret i 2014. Forum for Underernæring deler viden om, erfaringer med og holdninger til underernæring i en bred og tværfaglig kreds rundt om de ældre og de ældres mad.

Det første step på vejen er at få annerkendt underernæring som et samfundsproblem – ikke kun blandt fagfolk, men også blandt den enkelte dansker.

Kilder:

  1. Yougov for Metroexpress
  2. http://www.lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends/befolkning-adfaerd-og-samfund
  3. Kondrup J, Johansen N, Plum LM et al. Incidence of nutritional risk and causes of inadequate nutritional care in hospitals. Clin Nutr 2002;21:461-8 3. og Rasmussen HH, Kondrup J, Staun M et al. Prevalence of patients at nutritional risk in Danish hospitals. Clin Nutr 2004;23:1009-15
  4. Bl.a. ”Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre, Socialstyrelsen 2014”
  5. Underernæring - Det skjulte samfundsproblem https://www.kost.dk/sites/default/files/uploads/public/underernaering_publikationsmallpdf.com.pdf