Blog

Mental sundhed - Skal vi være bange for eksamensangst?

Bare ordet eksamen rummer frygt - og konforme måder som eksamen holdes under kan bidrage til en højere grad af eksamens angst hos følsomme elever. Måske er tiden kommet til at bryde fast normer og rammer for planlægning og gennemførsel af eksamen? Giv gerne dit bidrag til debatten

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eksamen er den ultimative mulighed for at prøve sig selv af – både som elev og lærer. Det er her eleven kan opleve resultatet af 9 eller 10 års skolegang, og få ny indsigt i og viden om hvordan ens faglige kunnen yderligere kan styrkes og en vigtig situation i livet håndteres.

Det er bare ikke sådan mange elever opfatter situationen – ordet eksamen fremkalder kuldegysninger og nogen får det fysisk dårligt - af bare at høre ordet og tænke på situationen. Og når det endelig går løs ved eksamens bordet kan panikangsten sprede sig og gøre eleven komplet mundlam – måske på trods af et ellers udmærket fagligt ståsted.

Hjernen går i selvsving

Angst er en ualmindelig ubehagelig tilstand, som kan være vanskelig at forstå og ikke mindst kontrollere og mestre. Følelsen er helt naturlig i forhold til menneskets udvikling og har fungeret som vores forsvar i millioner af år – så det er ikke mærkeligt, at man kan blive angstfyldt. Når panikangsten rammer, skyldes det at hjernen sættes i højere omdrejninger og producerer en lang række hormoner som bl.a. har som formål at vi kan reagere i uhensigtsmæssige situationer. Det er tankerne og den ukontrollerede reaktion, som sætter kroppen i et forhøjet beredskab. I mange sammenhænge kan hjernen og kroppen sagtens stoppes fx gennem nye tanker eller tankemønstre eller gennem fx mange dybe vejrtrækninger, som sænker hjerte frekvensen – og dermed tilfører hjernen tilstrækkelig ilt, så man igen kan få skabt overblik over situation. Men for nogen, kan tilstanden være så alvorlig at man kun gennem kognitiv træning kan få styr på det.

Mestring er afgørende

Eksamensangst er vigtig at være opmærksom og handle på. Nogen elever er ekstra følsomme og igennem forløbet med terminsprøver, har man ofte fået indsigt i hvem som har denne følsomhed. At forberede eleverne på eksamens situationen, er derfor helt centralt for at forebygge for mange paniksituationer og angstanfald.

En god forberedelse kan fx omfatte at man gør sig umage, når man forklarer hvad eksamen er og hensigten bag eksamen. At det er en kulmination på en lang læreproces, og ikke alene er en kontrol og et ciffer! Når ordet i sig selv er angstprovokerende, kan det netop være fordi forforståelsen af eksamensordet medfører en umiddelbar negativ association. Kunne man fx eksperimentere med at lade eleverne selv fortælle, hvordan de opfatter og hvad de tror omkring eksamen, så kan alene den samtale være med til at nedbryde misforståelser og eksamensangst.

En anden del af forberedelsen er naturligvis en sikker faglighed. Når man kender sit ”stof” kan det være lettere at håndtere situationen – og forebygge at man går helt i ”sort”.

Ændrede rammer

Endelig er der selve situationen. For følsomme elever, kan bordet der er linet op som en ”dem” mod ”mig” ramme, fremkalde en angstfyldt følelsesmæssig reaktion . Eleven kommer ind i lokalet, hvor lærer og censor kan opfattes som siddende som to mastodonter, og som en mur af kontrol.

Dette kan med fordel brydes op fx ved at læreren henter eleven og byder eleven indenfor som en gæst fx med et ægte velmenende smil, et varmt håndtryk eller en let hånd på skulderen. Alle gesti, som kan opfattes hjerneberoligende og skabe tryghed. At gå så vidt som helt at bryde rammen fx ved at man i nogen situationer ikke sidder overfor hinanden, men hvor fx lærer og elev sidder ved siden af hinanden og censor overfor – eller man fjerner bordet og man sidder som i en samtale- trekant – kan måske være udslagsgivende for de elever, som bare ser eksamen som en lang kamp?

Livets eksamen

Situationer som minder om eksamen er en del af hele vores livsrejse, og derfor er det afgørende at få skabt et godt afsæt så tidligt i livet som muligt. Vi skal igennem jobsamtaler, MUS-samtaler, måske frieri til kæresten, forældremøder og mange andre situationer, som alle kan opfattes som en slags ”eksamen”. Derfor er træning i situationen afgørende og vigtig at kunne have med sig.

Hvordan arbejder du med at forebygge panik- og eksamensangst? Skriv gerne din kommentar nedenfor.

Held og lykke derude ved eksamens bordene