Blog

Lyreskovskolen – succes med fælles måltidskultur og Måltidsmærket

Sund skolemad og gode rammer om måltidet i skolen er vigtig for børnenes trivsel og et godt grundlag for læring. Det glæder os derfor altid i Fødevarestyrelsen, når vi hører om de gode tiltag og erfaringer som skoler rundt om i landet gør sig.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et godt eksempel på en skole hvor det er lykkes ledelse, skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd at stå sammen om en ny kultur er Lyreskovskolen i Sønderjylland. Her har de sammen skabt en ny Måltidsmærket kantine, der sælger sund mad, som eleverne gerne vil købe, og gode rammer som maden kan spises i.

For måltidet er meget mere end blot mad og mætte maver. Betydningen af gode rammer, der skaber glæde, nydelse, samvær, trivsel og lyst er mindst lige så vigtigt.

Når skoler og elever i fællesskab skaber gode rammer, hvor der er tid til at spise og plads til at hygge, og hvor samværet omkring maden er et fælles fokus for både medarbejdere og elever, så bliver måltidet bedre – uanset om skolen har madordning, skolebod eller madpakker.

Hvis skolerne skal lykkes med at gentænke kulturen omkring måltidet, så er det derfor en god idé at gøre som Lyreskovskolen hvor både elever, forældre og skolens medarbejdere engagerer sig og i fællesskab står sammen om at skabe en ny mad- og måltidskultur.

Et fælles projekt I processen med at skabe den nye kantine tog ledelsen på Lyreskovskolen både skolebestyrelse, medar­bejdere, elever og en sundhedskonsulent med i processen om at skræddersy skolens sundhedsstrategi.

”Vi inddrog en sundhedskonsulent med respekt for den faglighed, der ligger på området. Jeg er god til at være skoleleder, og mine medarbejdere er rigtig gode til deres arbejde – men når det kommer til sundhed, var det godt med noget rådgivning,” fortæller Jon Venzel Sønderby.

Det var et centralt element, at hele skolen blev inddraget i processen, så alle aktører havde mulighed for at få sat deres fingeraftryk.

”I et projekt, der er så omsiggribende som det her, bliver dialogen rigtig vigtig. Man er nødt til at inddrage eleverne, forældrene og skolebestyrelsen for at få input, der kan være med til at styrke processen,” forkla­rer Jon Venzel Sønderby.

Ændring af madkulturen I forbindelse med projektet var det ikke kun maden, der skulle ændres, men også hele kulturen, der dan­ner rammen om det sunde måltid. Det indebar blandt andet, at man indførte en længere spisepause på 40 minutter.

”Kultur er en stor del af projektet, og der skal være ro og fordybelse, når børnene indtager deres mad. Her er det igen vigtigt at få forældrene med. Det nytter ikke noget at ændre på kosten, hvis man ikke har gode rammer for og en god kultur omkring måltidet. De to ting går hånd i hånd,” siger Jon Venzel Sønderby.

Sideløbende med kulturarbejdet, så har Lyreskovskolen fået Fødevarestyrelsens nye Måltidsmærke. Måltidsmærket er et synligt bevis på, at skolens kantine sælger sund skolemad.

Jon Venzel Sønderby forklarer, at Måltidsmærket hjælper Lyreskovskolen med deres videre arbejde

Erfaringerne fra Lyreskovskolen bekræfter, at det at stå sammen som skole i arbejdet med mad og måltider kan skabe spændende forandringer.  Nøglen til en fælles måltidskultur med både sund skolemad og gode spisepauser fandt skolen gennem fælles værdier og målsætninger, som var basseret på en bred dialog og medinddragelse af både ledelse, skolebestyrelse, medarbejdere og elever.