Blog

Mærk fisken

Hvordan vælger man den rigtige fisk i køledisken, når man ved, at valget både kan have betydning for egen sundhed og for fremtidens havmiljø? Det første valg man træffer, kan måske være, at gå efter de mærkningsordninger som kan hjælpe på rette vej.

Publiceret Senest opdateret

Ifølge den netop offentliggjorte Nationale Sundhedsprofil 2021, er det blot 17% af danskerne, der lever op til Fødevarestyrelsens anbefaling om at indtage 350 g fisk om ugen.

Dog er der mange gode argumenter for at spise fisk, fx indholdet af omega-3-fedtsyrer, vitamin D, jod og selen. I de nyeste kostråd vægtes dog også klima og miljø, og man kan få hjælp til at vælge både ernærings- og miljøvenligt, hvis man kigger efter mærker.

Hvis man ønsker at vurdere om et fiskeprodukt ernæringsmæssigt set er et godt valg, kan man kigge efter nøglehulsmærket. Dette stiller krav til andelen af fisk i produktet, samt til produktets indhold af fedt, sukker og salt.

Hvis man derimod ønsker at vurdere, om fisk eller fiskeprodukter miljømæssigt set er et godt valg, er det straks betydeligt vanskeligere at navigere i mærkejunglen. Her er der forskel på de vildtlevende og de opdrættede fisk. Der er også forskel på, om man primært vil mindske overfiskeri eller også beskytte havbund og dermed havmiljøet i bredere forstand.

Det røde Ø-mærke kan benyttes på opdrættede fisk, hvis der i hav- eller dambrug leves op til kriterier ift. bl.a. foder, dyrevelfærd og medicinforbrug.

Vildtfangede fisk kan derimod aldrig mærkes med et Ø. Derimod kan vildtfangede fisk mærkes med det relativt nye mærke NaturSkånsom, der ligesom Ø-mærket er statskontrolleret. Mærket NaturSkånsom indikerer, at fisken er fanget kystnært, og af fartøjer der anvender bæredygtige og skånsomme fangstmetoder, som både skåner havbund og fiskebestand.

Udover de to danske mærker til hhv. opdrættede og vildtfangede fisk, findes der også to private, internationale mærkningsordninger, ASC og MSC. ASC stiller krav til miljøhensyn og dyrevelfærd ved opdrættede fisk, mens MSC især har fokus på at mindske overfiskeri blandt de vildtfangede fisk. MSC-mærket er langt mere udbredt end NaturSkånsom. Til gengæld er NaturSkånsom lige skridtet foran ift. at beskytte havbunden ved at stille krav til skånsomme fiskeredskaber.

Så vil man slå et slag for en større efterlevelse af anbefalingen om at spise fisk, så kan man jo samtidig slå et slag for det ene ernæringsmærke og de fire miljørelaterede mærker.

Velbekomme.

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.