Folkeskolens religionsrådgiver

Blog

Lad os evaluere prøven i de humanistiske fag

I folkeskolen evaluerer vi meget. Er det ikke på tide, vi evaluerer på vores prøveform?

Publiceret Senest opdateret

Som lærere er vi vant til at evaluere stort set alting i vores praksis. Det er ikke nødvendigvis et stort forkromet evalueringspapir hver gang, men vi evaluerer individuelt, med eleverne og i teams. Vi evaluerer den enkelte time, et forløb, den didaktiske tilgang, emneuger, fællesskabsuger, egen tilgang – kort sagt, vi evaluerer alt.

Som overbygningslærer siger man tit, at prøven er den endelige evaluering af den undervisning, man har foretaget. Lærte eleverne det, de skulle? Kunne de fremlægge og præstere til prøverne som vi havde håbet ud fra vores undervisningstilrettelæggelse?

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Evaluering af prøven

Man skulle tro at der ikke var flere ting at evaluere. Men jeg kan godt finde en enkelt. Afgangsprøven i Kristendomskundskab, historie og samfundsfag. Der er ganske vist blevet ryddet godt ud i prøvevejledningen i år. Sproget er blevet mere klart og tingene står der ikke to gange. Men det undrer mig, at man ikke har spurgt lærerne om, hvad der er godt og skidt i prøven og vejledningen.

I min evaluering ville jeg have et par ønsker til ændringer. Det største handler om kildetyper. Eleverne må kun vælge de kildetyper til prøven, som figurerer i fagets opgivelser. Det er et unødigt benspænd. Hvis mine elever har fundet en bid af en fantastisk podcast, der passer perfekt som kilde, og jeg ikke har opgivet en podcast, må de ikke bruge den. Heller ikke selvom de har haft et helt forløb med podcast i dansk og er blevet undervist grundigt i, hvordan man bruger podcast som kildetype. Eller hvis jeg ikke har fået en statistik med, kan de ikke bruge en dåbsstatistik som kilde, selvom de har brugt masser af krudt på den kildetype i samfundsfag. Det giver ikke meget mening.

Netadgangen i forberedelsen må også gerne komme tilbage. Det giver ingen mening, at faglærer skal udarbejde lister over hvilke sider, man har brugt i undervisningen (ex portaler) som eleverne må tilgå, når selvsamme portaler linker videre ud på nettet. Vi kan bruge tiden bedre og hvis en prøve skal afspejle den daglige undervisning, er nettet en del deraf.

Hvad vil du skrive i en evaluering?