Her er tjeklisten: Har du det hele med i opgivelserne til kulturfagsprøven?

Opgivelserne til kulturfagsprøven kan være ganske omfangsrige. Det kræver systematik at få det hele med. Her er den huskeseddel, jeg selv følger.

Publiceret Senest opdateret

Slutningen af april nærmer sig og dermed også visheden om, hvilke fag der er udtrukket. Det er dermed på høje tid at få styr på de sidste detaljer. 

Jeg starter altid med at læse prøvevejledningen inden skoleåret går i gang, så jeg er sikker på, at opfylde alle krav til foråret. Når tiden for opgivelserne nærmer sig, læser jeg den en gang til. Herefter laver jeg mine opgivelser efter følgende tjekliste:

Overemne - som er de emner, eleverne trækker mellem.

Underemner - de forløb, vi har haft under overemnerne

Problemstilling - de problemstillinger, vi har arbejdet med i underemnerne

Kilder: Kilderne til de enkelte problemstillinger. Jeg sikrer mig:  

 - at jeg har mindst fem kildetyper, der ikke er skrift

- at mine kilder er på dansk

- at jeg får alle kildetyper benævnt på opgivelserne

Kulturteknikker - jeg sikrer, jeg har mindst fire kulturteknikker, hvoraf et skal være it-baseret. Jeg husker at spørge mine kollegaer, hvilke kulturteknikker de har anvendt i 8. og 9., da jeg gerne må opgive disse.

Leders underskrift: Skolens leder gennemlæser og underskriver opgivelserne. Sat op i skema kan det se sådan ud:

Nu er jeg klar til at lægge opgivelserne ud til eleverne. De skal være til til rådighed for eleverne, inden de trækker.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Jeg laver et forløb på vores undervisningsplatform, hvor jeg lægger gruppelisterne og opgivelserne, så eleverne let kan finde det.

 Opgivelser til censor

Når udtrækket er offentliggjort sender jeg mine opgivelser på mail til censor med det samme. Det er ikke et krav, men jeg finder, det er mest ordentligt i forhold til censors planlægning. Vi kender nok alle sammen følelsen af arbejdspres, hvis vi først får opgivelser og prøveoplæg 14 dage før prøvens afholdelse, hvis man i samme tidsrum selv har prøver. Ydermere er det markant lettere for censor at se ex et Youtube klip, når man kan trykke på et link i stedet for at taste fire linjer.

I næste indlæg vil I kunne finde lærerens tjekliste til elevernes prøveoplæg.