Blog

Religionssproglærer

Alle fag har et særligt fagsprog. Et sprog der adskiller sig fra dagligsproget og fra andre fags sprog. Det er en samling ord og begreber, vi gerne vil have eleverne til at bruge. Men hvordan kan vi arbejde med fagsproget, så det bliver en del af elevernes naturlige udtryksform?

Publiceret Senest opdateret


Alle lærere er sproglærere! Det er et udsagn man ofte hører, når der tales om to-sprogsundervisning. Det samme kan siges om det faglige sprog. Alle lærere skal lære eleverne det særlige sprog, der knytter sig til faget. Alle elever skal have undervisning deri, hvad end de er et- eller tosprogede.

Hvordan gør man så det? Der findes nok lige så mange metoder, som der findes lærere.

I 8. klasse arbejder jeg på flere planer med elevernes "værktøjskasse". Den skal fyldes med grundlæggende viden om religioner, viden om kildetyper, måder at læse religiøse tekster på, kulturteknikker og metoder til at analyse og fortolke kilder og religioner. Til alt dette knytter sig fagord og fagbegreber.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Religionernes fagord

Som indledning til hver religion, vi skal arbejde med, introducerer jeg eleverne til et liste med fagord, vi kommer til at møde i arbejdet med religionen. Fagordene noteres i et to kolonne ark. Hver gang vi møder et af begreberne i teksterne og gennemgangen, skal eleverne notere fagordets betydning. De første to, tre begreber modelleres. Jeg laver det første på tavlen. De(t) næste laver vi sammen. Herefter gør jeg opmærksom på hvilke fagord, de vil møde i det næste stykke tekst. Når de støder på dem, formulerer de to og to deres forklaring og skriver det i to kolonne skemaet. I slutningen af forløbet sender de ordforklaringerne til mig.

Anvendelse

Når først et fagbegreb er blevet introduceret, anvender vi det konsekvent. Bruger eleverne et dagligdags begreb stopper jeg dem og spørger, og hvad er det nu, det faglige begreb er? Når jeg bruger begreber - ex sakramente - spørger jeg eleverne, hvad er det nu det betyder? Og hvor mange er der af dem i hhv katolicismen og protestantismen? På denne måde repeteres begreberne og deres betydning igen og igen.

Jeg har lavet quiz og byt kort med fagbegreber og forklaringer, som vi nogle gange bruger til et lille break i timerne.

Det faglige sprog skal som alt andet bruges kontinuerligt for at det bliver en del af elevernes begrebsverden. Det er noget, vi som undervisere skal tænke en som en fast, naturlig del af vores praksis. Hvordan får du fagbegreberne ind i undervisningen? Skriv gerne i kommentarfeltet, så vi kan inspirere hinanden.