Blog

Samtalerne med censor

Prøveafvikling fordrer et godt samarbejde og dermed gode samtaler med censor. Hvilke emner at er det godt at få talt om inden prøverne går i gang?

Publiceret Senest opdateret

Når vi afvikler prøver, er det på basis af prøvevejledning, ffm og læseplan. Som udgangspunkt er der ikke noget at være i tvivl om. Alligevel er det en rigtig god ide at få talt med censor om, hvordan I fortolker det, der står.

Vi er længst forbi den første samtale, som bør foregå, så snart udtrækket er kendt. Her plejer jeg at sende mine opgivelser elektronisk til censor, så vi på et tidligt tidspunkt kan kommunikere om, hvorvidt censor ser nogle mangler eller har nogle afklarende spørgsmål til dem. Er der noget, der skal rettes op på, er det jo unægtelig nemmere at gøre, mens eleverne stadig er i huset.

Den næste samtale skal forekomme, når censor har modtaget det samlede materiale. Er der noget, der er uklart i elevernes prøveoplæg eller i produkterne? Er de lærerstillede spørgsmål dækkende?

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Prøvedagen

På første prøvedag kan man udnytte tiden, mens den første gruppe er til forberedelse til at aftale, hvordan prøven skal forløbe. 

Det er altid godt at gennemgå ens notatskema. Er vi enige om, hvad bedømmelseskriterierne betyder? Hvem styrer tiden? Hvordan skal vi votere?

Under voteringen er jeg stor tilhænger af, at vi gennemgår bedømmelsesskemaet. Censor giver sin karakter og efterfølgende giver jeg min. Vi gennemgår bedømmelsesskemaet - især, hvis vi er uenige om karakteren. Censor og lærer underbygger deres vurderinger ud fra det noterede i skemaet. 

Evaluering

Når alle prøver er færdige, er jeg glad for en afrundende samtale, hvor vi taler om opmærksomhedspunkter til næste gang, man skal have et hold op. Det værende sig i forhold til opgivelser eller prøveoplæg.

Det er mange snakke i en periode, hvor vi pr. definition har rigtig travlt. Men de er givende for både lærer og censor. Hvornår har vi ellers mulighed for at fagnørde?