Blog

Hvad skal målet være nu?

Forandringens vinde blæser igen. Men hvad skal blæses væk, og hvad skal fasttøjres?

Publiceret Senest opdateret

Statsministeren vil fjerne ni ud af ti mål i folkeskolen. Det er mange mål. Især når man ser på et fag som kristendomskundskab, der i alt har et fagformål, ti kompetencemål og treogtredive obligatoriske målparsoverskrifter over hele skoleforløbet. 

Fjerner man ni ud af ti mål har vi tre-fire tilbage. Det er ikke mange. 

Men lad os lege lidt med tanken.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Fagformålet

Fagformålet i sig selv giver en ganske god fornemmelse af, hvad vi skal.

Eleverne skal kunne forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

De skal have viden om kristendommen historisk og nutidigt, viden om andre religioner og livsopfattelser, bibelske fortællinger og deres betydning for vores værdigrundlag, og de skal kunne bruge disse kompetence til personligt at tage stilling, handle og have medansvar i et demokratisk samfund.

For en faguddannet religionslærer er det vel egentligt nok. Men hvad så, hvis man får faget som "skemaet skal gå op-fag"? 

Her vil det være en hjælp stadig at have kompetencemålene til at konkretisere, hvad fagformålet kan indeholde. Måske kan de sammenskrives til et mål for hvert af fagets fire områder. 

I så fald er vi i mål med reduktionen. 

Tid til fordybelse

Da jeg startede som religionslærer, havde vi ikke så mange mål. Der var mere tid til at lave feltarbejde eller fordybe sig i større projekter. Vi kom mere i dybden, og eleverne havde større indflydelse på, hvad vi skulle lave. 

På et tidspunkt sværmede flere elever om satanisme. Jeg satte derfor en måneds undervisning af til et gruppearbejde om ismer, sekter mm, hvor eleverne selv valgte, hvad de ville fordybe sig i. Det gav nogle forrygende fremlæggelser. Og satanisterne in spe? De fandt ud af, hvad det handlede om, og snakkede derefter ikke mere derom.

De manglende mål gjorde til gengæld også, at man som censor kunne komme ud til prøver, hvor man i opgivelserne kunne se, man næsten ikke havde beskæftiget sig med det, der hørte under fagformålet. 

Den vej skal vi ikke gå.

Fagets fagformål er godt, som det er. Lad det være det, vi skal sigte efter.