Gør din stemme gældende. Hvad er kernestoffet i vores fag?

Der skal udarbejdes nye fagplaner med fokus på fagets kernestof. Hvad er vigtigt at få med? Giv dit besyv her

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens læreplaner skal udvikles som en del af regeringens udspil: "Forberedt på fremtiden II: Frihed og fordybelse". 

Der er nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med forslag til et forenklet format for fagplanerne og med anbefalinger til sammenhængen mellem disses indhold og test og prøver. 

De skal også se på sammenhæng mellem fagplaner og læremidler og på hvordan balancen mellem det analoge og digitale bliver bedre. De ca. 4.000 mål, vores undervisning er styret af, skal reduceres med 90 procent. De nye fagplaner skal træde i kraft i skoleåret 27/28.

Da ekspertgruppen blev offentliggjort, vakte det en del debat, at der ikke er en eneste (nuværende) folkeskolelærer i blandt dem. 

Mange spurgte berettiget, hvorfor lærernes tanker og erfaringer ikke skulle være en del af beslutningsgrundlaget. Det er heldigvis heller ikke tilfældet. Ifølge UVM skal "Folkeskolens Fagplaner skal udvikles med omfattende inddragelse af folkeskolens parter, eksperter og praktikere."

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Ministeriets faggrupper

For nogle år tilbage nedsatte man en faggruppe til hvert fag i STUK. I grupperne sidder folkeskolelærere og undervisere fra læreruddannelsen. Disse grupper skal inddrages i arbejdet med fagplansudvikling. Der skal gives faglige input og perspektiver. 

Jeg sidder i gruppen for kristendomskundskab og skal dermed give mine input. Og her er det, du, som underviser i faget, kommer ind i billedet. Jeg vil invitere dig til at give dit besyv med. Hvad vil du beskrive som fagets kernestof? Hvad skal eleverne lære? Hvorfor skal vi have faget kristendomskundskab i skolen (Hvad er det, faget giver eleverne med)? Hvordan hænger prøven sammen med faget? Skal vi have flere bøger og færre portaler? Eller skal bøgerne helt væk? 

Jeg vil opfordre dig til at bidrage til debatten om fagets læreplan. Skriv i kommentarfeltet og klæd mig og mine kolleger i gruppen på til at repræsentere faglærernes synspunkter i de kommende års arbejde.

Link til offentliggørelse af ekspertgruppe og arbejdets mål