Blog

privatfoto

Store Bededag

Vi ved det er forår, når anemonerne titter frem og hvederne frister hos bageren i anledning af Store bededag. Men hvad er Store bededag egentlig?

Publiceret Senest opdateret

I Danmark havde vi indtil 1536 adskillige bededage. Dagene var spredt ud over hele året og skulle bruges på at gøre bod og faste. Præsterne skulle bruge dagene til at bede om fred. Bededagene forsvandt med reformationen.

I starten af 1600 tallet sneg de sig langsomt tilbage i den protestantiske kirke. I 1686 indførte biskop i Roskilde Hans Bagger tre bededage i kirken. Det blev dog kun den midterste, som ligger 4. fredag efter påske, der blev lovfæstet ved kongelig forordning under navnet Ekstraordinær almindelig bededag.

Nogle steder står det fejlagtigt anført, at Store bededag blev indført af Struense i 1770 som kompensation for de helligdage, der blev afskaffet med helligdagsreformen. Men oprindelsen er altså ældre.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Store bededag startede aftenen før, når kirkeklokken ringede. Det var signal til, at arbejdet skulle ophøre og kroer og butikker skulle lukke og man skulle gå hjem og hellige sig fasten. Håbet var, at folk ville møde ædru op til de hele tre gudstjenester, der blev afholdt om fredagen. Fasten sluttede efter den sidste gudstjeneste.

I dag bruges helligdagen ofte til konfirmationer i kirken.

Kan man afskaffe en helligdag?

I Grundloven §66 står, at kirkens forfatning ordnes ved lov. Men man er aldrig blevet enige om en kirkeforfatning. I stedet er der vedtaget flere love, der giver folkekirkens medlemmer indflydelse på, hvordan kirken skal styres på lokalplan gennem menighedsrådene. Men mange beslutninger om kirken tages af kirkeministeren.

Kan man afskaffe Store bededag? Tja. Der er en sikkert nogle, der vil argumentere for, at det bare er en fridag, som vi alligevel ikke bruger religiøst og den derfor sagtens kan slettes. Andre vil pege på overenskomst, planlagte konfirmationer, tabt omsætning hos restauranter og bagere som argumenter imod.

Jeg skal ikke tage stilling til sagen. Men jeg vil tillade mig at reflektere over, at en helligdag, der blandt andet blev indført for at præsterne skulle bede om fred, nu foreslås afskaffet for at skaffe penge til forsvaret.

kilder:

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-7

https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/store-bededag