Blog

Aktiv dødshjælp, borgerforslag og kristendomskundskab

Debatten om aktiv dødshjælp har været tiltagende de seneste år. Ikke mindst efter et borgerforslag om aktiv dødshjælp har rundet de magiske 50.000 underskrifter og skal behandles i Folketinget. Emnet er relevant at tage op i religionsundervisningen gerne i samarbejde med samfundsfag.

Publiceret Senest opdateret

Skal det være tilladt at yde aktiv dødshjælp i Danmark? Hvad skal der til, for at man kan få det? Er det individets frie valg eller skal der være retningslinjer for, hvor syg man skal være? Hvem skal beslutte, hvilke regler der skal gælde? Hvem skal udføre dødshjælpen? Er det en glidebane, der fører til pres for at dø, når man koster mere for samfundet end man bidrager med? Hvor gammel skal man være, før man selv kan beslutte om man vil leve eller dø?

Spørgsmålene er mange, når aktiv dødshjælp diskuteres. De bliver ikke færre, når man udover de etiske diskussioner også inddrager de religiøse argumenter.

Det kan være svært at nå rundt om et så komplekst emne i den tid, vi har til religionsundervisning. Derfor giver det god mening at samarbejde med samfundsfags- og evt dansklæreren. Førstnævnte kan gennemgå borgerforslaget og statistisk materiale, sidstnævnte avis/some debatter eller ”De hvide mænd” af Kenneth Bøgh Andersen.

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

I religionstimerne kan vi dels diskutere de ovenstående spørgsmål, dels se på, hvad religionerne siger om spørgsmålet.

 Kilder

I jødedommen er aktiv dødshjælp ikke tilladt under nogle omstændigheder. Passiv dødshjælp kræver tilladelse fra en rabbiner: https://joediskinfo.dk/vidensbank/aktiv-doedshjaelp-joededommen

I islam vil man opfatte aktiv dødshjælp som en synd og ønsket om den som mangel på tro: https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/hvad-mener-islam-om-aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp 

”Bemærk” (tv2 Fyn) har et godt debatterende indlæg: https://www.youtube.com/watch?v=bdKIzQHDCBY

Ovenstående kilder kan inddrages i debatten. Kilderne der behandles med dansk eller samfundsfaglige vinkler i andre fag kan inddrages med en religionsfaglig vinkel.

Når kilderne er gennemarbejdede og eleverne skal tage diskussionen i plenum eller i grupper, kan indgangsspørgsmålene være: 

Hvor langt går selvbestemmelsesretten?

Kan man pålægge et andet menneske at yde aktiv dødshjælp?

Har man ret til at være en omkostning for samfundet?

Hvilke konsekvenser vil det have for vores syn på menneskets værd, hvis vi indfører aktiv dødshjælp?

Og slutteligt: Skal vi indføre ret til aktiv dødshjælp i Danmark?

Det skal i øvrigt bemærkes, at min kollega Lars A. Haakonsen, der er faglig rådgiver i historie og samfundsfag, også har aktiv dødshjælp som tema på sin blog i denne uge.