Blog

Læs - tal -skriv!

Det kan være svært at få eleverne til at sige noget i timerne. Det kan være svært at få dem til at lave gode noter. Et lille greb kan afhjælpe begge dele

Publiceret Senest opdateret

"I læser det næste stykke, tager noter og så taler vi om det". Det har jeg sagt mange gange. Eleverne læser. Nogle skriver ikke et ord. Andre klaprer løs på tastaturet og får efterhånden skrevet en sides noter til en halv sides tekst. Langsomt toner tastetrykkene ud, og jeg spørger til indholdet. De samme to-tre stykker rækker hånden op. Resten sidder og ser væk.

Lyder ovenstående scene bekendt? For mig var det længe virkeligheden, når jeg en gang om ugen kom ind i diverse 8. og 9. klasser. Det er frustrerende. Man kender ikke eleverne godt nok til at få dem til at åbne sig, og selv om man peger nogle ud, er det ikke sikkert, man kan få dem til at sige noget.

Den gode note

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Jeg prøver altid at modellere de første gange, hvordan man laver den gode note. Hvad skal man se efter i en kilde, og hvordan skriver man det hensigtsmæssigt. Det hjælper ofte på noterne, men så alligevel. Der går ikke så mange gange, så klaprer halvdelen igen løs og de andre skriver næsten intet.

Læs- tal- skriv

Når det, man gør, ikke virker, må man gøre noget andet. Men hvad? For mig er løsningen blevet læs/se/hør - tal - skriv.

Når eleverne skal arbejde med kilder eller lærebogstekster, skal man altid arbejde sammen. Man må læse et afsnit eller en side alt efter, hvad der giver mening med kilden. Man må ikke skrive noget som helst, mens man læser. Herefter skal man tale med sidemakker eller gruppen om, hvad man har fået ud af kilden/teksten. Hvad er vigtigt? Er der noget, der besvare vores problemstilling osv. Først herefter må man sammen blive enige om, hvad der skal skrives i noten. I starten tager det uendelig lang tid. Men efter et par gange forstår de arbejdsgangen. Flere laver fælles filer, så de kan skrive og dele med hinanden.

Være med på en lytter

Imens de taler går jeg rundt og lytter ved bordene. Jeg hører elever, jeg ikke kan få til at sige noget i plenum og får en ide om, hvor de er fagligt. Som en positiv ekstra gevinst er der flere, der tør markere og tale, når vi gennemgår kilden i plenum, for nu er det ikke kun "mig", der taler, men gruppen.

læs -tal -skriv er ikke raketvidenskab. Men for mig som faglærer er det et godt greb for at aktivere eleverne og få dem til at skrive bedre noter. Hvad gør du?