Blog

Skal vi være fødte organdonorer?

Debatten er i gang. Skal man aktivt vælge fra eller skal man vælge til? Diskussionen er relevant - også i 9. klasse

Publiceret Senest opdateret

Det er efterhånden ved at være mange år siden, der udkom noget relevant undervisningsmateriale om organdonation til etikundervisningen. Derfor har jeg ikke haft det i årsplanen længe. Det ændrer sig fra næste skoleår. I disse uger debatteres det nemlig, om man i Danmark skal være automatisk organdoner fra den dag, man fylder 18, medmindre man aktivt vælger fra. I dag skal man aktivt vælge til.

Organdonation er et relevant emne at tage op i religionsundervisningen. Det er relevant for eleverne, idet de jf borger.dk kan tage stilling fra de er 15 år. Derved er det ikke en pseudodiskussion, men en reel mulighed for at blive klogere på sin egen holdning til sagen gennem debat og diskussion i klasserummet.

Undervisningens organisering

Folkeskolens religionsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janne Skovbjerg er Folkeskolens religionsrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: jann0350@skiveskoler.dk

Undervisningen kan organiseres på flere måde. Fælles for dem alle er, at etikbegrebet skal gennemgås. Hvad er de konsekvensetiske og pligtetiske argumenter for og imod? Relevante kilder skal gennemgås. Her er det som altid vigtigt at have kilder, der både er for og imod aktivt til- og fravalg. Det vil også være relevant med en objektiv kilde, der beskriver, hvad hjernedødskriterie og organdonation er.

Herefter er der flere valgmuligheder.

Eleverne kan i grupper lave en kampagne for eller imod aktivt fravalg. Her øver man også kulturteknikker.

Klassen udarbejder i grupper udsagn til diskussion. Ex: Man kan ikke modtage, hvis man ikke vil give. Alle har en etisk forpligtelse til at hjælpe sin næste. Min krop er min - ikke statens osv. Herefter en diskussion i plenum ud fra udsagnene.

Eleverne skriver et debatindlæg for eller imod aktivt tilvalg/fravalg.

I en etisk diskussion som denne er det vigtigt at underviseren understreger, at der ikke er noget svar der er rigtigt eller forkert. Det vigtigste er, man tager stilling til spørgsmålet.

Kilder

Religionernes holdning: https://www.religion.dk/viden/det-mener-verdensreligionerne-om-organdonation

Etisk råd er imod: https://nyheder.tv2.dk/2023-01-30-etisk-raad-imod-at-alle-automatisk-bliver-organdonorer

Borgerforslag om aktivt fravalg: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09016

Tag stilling: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Bliv-donor/Organdonor