Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Øvelse gør mester

Et skidegodt alternativ

Prøverne er som sagt blevet aflyst. Så hvordan får vi afsluttet prøvevalgfagene på en ordentlig måde?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Det har vi en løsning på. Og det er faktisk en god løsning. En fed løsning. En løsning, som måske faktisk har en større værdi såvel fagligt som dannelsesmæssigt end den rigtige prøve.

Jeg synes der skal være mulighed for at afvikle en prøve. Og det gør vi på min arbejdsplads. Dog uden censor. Men den resterende undervisning får en vis værdi, da eleverne stadig skal lægge en indsats heri.

Mistakes are proof you are trying…

Jeg knuselsker dette citat! Det mindste du kan gøre, hvad end du gør dig i, er at forsøge. Og forsøg vil ofte lede til fejl. Og det er disse fejl, som jeg mener, vi lærer mest af i livet. Nok skal vi give eleverne et eller andet tal, men læringen mod tallet til en given prøve, er det vi skal motivere til.

Og jeg tror på, at vi har udviklet en fin model, som kan give eleverne en masse læring og en god afslutning på 2 år med madkundskab som prøvevalgfag.

Vores plan

Billedet siger langt hen ad vejen sig selv. Vi har åbent hus en eftermiddag, hvor kommende 7. klasser og nuværende 8. klassers forældre kan komme og se deres afsluttende arbejde.

En hyggelig dag, hvor kommende prøvevalgsfagselever kan se faget an + elever og forældre oplever en anden side af at gå i skole

En planbanan til elever og forældre på valgfagsafslutningen.

Min plan

Jeg vil banke eleverne igennem planen på nedenstående billede.

Vi er lidt presset på tid, grundet diverse arrangementer i skoleåret. Men jeg tror på, at vi kan stable en god afslutning på benene.

Målet er at vi træner skueretten og smagsprøverne, da denne mad skal trænes og perfektioneres, således den er præsentabel for gæster. Altså træner vi mere, end man vil gøre til den normale prøve. Og netop denne facet af forløbet, kan jeg rigtig godt lide, da der vil ske fejl og være mindre gode vurderinger i forløbet. Hvordan kan vi rette disse til?

Se det ligger der et kæmpe læringspotentiale i!

1. Vi starter med at skille et prøvespørgsmål i tusind dele eller deromkring.

2. Eleverne vælger fem teoretiske nedslag fra ovenstående opgave, hvor de beskriver fem relevante teoretiske vinkler på prøveoplægget. Dermed er øvelsen i opgave 1 med til at danne grundlaget for, at eleverne kan skrive en opgave, som besvarer og løser prøveoplægget = vise en vis teoretisk forståelse for madlavningen og emnet.

3. Der skal laves et eller flere praktiske produkt(-er) til valgsfagsafslutningen, som kan stå ved køkkenet. Det lade sig være en præsentationsvideo om opgaven/emnet, et dias, plancher, modeller eller figurer, som viser noget om det emne og prøveoplæg, som eleverne arbejder med.

4. Der skal laves en skueret, hvor gæsterne kan se de/det endelige praktiske produkt.

5. Vi skal lave x-antal smagsprøver på afslutningsdagen for valgfagene.

Det handler om læreprocessen!

På nuværende tidspunktet må det siges at være en hypotese eller antagelse. Men jeg kan mærke det bliver så godt! Jeg skal bedømme en proces, hvor jeg følger eleverne. Og det bliver en proces, hvor jeg kan se alle eleverne fejle i ny og næ, meeeen så sandelig også deres udvikling. For er der noget galt i at fejle, for dernæst at rette fejlen og gøre det godt?

Se det er læring nå det er bedst!

Se det er "proof that mistakes show that you are trying".

Nåh ja, og velkommen til det nye Folkeskolen.dk

Madkundskabslige hilsner

Christian