Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Blog

Hvem forestår egentlig videreuddannelsen af madkundskabslærere?

Madkulturen er i gang med en større kortlægning af de generelle rammer om madkundskabsfaget. Hermed en kraftigste anbefaling til at komme ind og give din mening tilkende, således vi, forhåbentlig, kan udvikle faget.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lad mig understrege, at jeg ikke har noget med Madkulturen at gøre – altså ingen interessekonflikter her. Det er bare generelt et godt sted at hente inspiration til madkundskabslæreren. 

Jeg er bare en madkundskabslærer, som meget gerne vil påvirke udviklingen af vores fantalastisk fag. Og efter at have udfyldt spørgeskemaet, syntes jeg for en gangs skyld at have udfyldt et reelt godt spørgeskema, som kan lede til udvikling (læs: ikke lige som alle de statslige ligegyldige trivselsmålinger etc., som alligevel giver så usikre data, at læreren ikke kan bruge det til en ski”#%!). Dette er nemlig en spændende undersøgelse.  

Folkeskolens madkundskabsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Vi kan ikke bare sidde og brokke os…

Derfor, start med at bruge 10-12 minutter af dit liv på denne undersøgelse. Den kan potentielt skabe grobund for udviklingen af faget. 

Måske vi faktisk kunne få belyst nogle af de mangler, som vi kæmper med i hverdagen. Eller de mega gode historier og tendenser, som driver værket!

Jeg undres… - Mange veje til personlig udvikling

Der var dog én ting jeg studsede over i spørgeskemaet. Jeg søger uddannelsesmuligheder, men der er ski ikke mange. Specielt ikke nord for Odense…

Ja, du får ski lige et sneak peak af min besvarelse… Spørgsmål 7) Ledelsen prioriterer ikke efteruddannelse? Bevares, der findes nok skoler, hvor der ikke er de store prioriteret kursus- og uddannelsesmidler. Men hvis ledelsen skal efteruddanne madkundskabslærerne, skal der vel også være nogle reelle muligheder herfor?

Men der er jo reelt ikke megen efteruddannelse til madkundskabslærer. Og når der er, er det kun i Odense og København. Der er fine dagskurser her og der. Bevares inspiration er godt.

Påstand: Personlig udvikling smitter!

Ordentlig efteruddannelse er længerevarende. ”Det er en proces” – som de siger i Brøndby IF (læs: fodbold-joke – undskyld på forhånd). Hvis madkundskabslæreren udvikler sig gennem en større eller længerevarende uddannelse, vil dette alt andet lige smitte og give et afkast på eleverne. Og det er jo i sidste ende disse små sataner, som vi er sat i verden for at udvikle i madkundskabsfaget. 

Derfor et kæmpe shout out til at få udfyldt spørgeskemaet fra Madkulturen! Og ja, personligt, til at der kommer noget ordentligt efteruddannelse af madkundskabslærere. 

Kender du gode og specifikke uddannelser, som madkundskabslæreren med fordel kan drage nytte af i sit virke? Så smider du da lige en kommentar.

Og hvem har reelt set ansvaret for at uddanne personalet i madkundskab – ja hele folkeskolen for den sags skyld?

Der findes vel andre funktioner og nytteuddannelser end AKT,- matematik og læsevejledere…

Madkundskabslige hilsner 

Christian