Blog

Så kan du så småt godt begynde at prikke chefen!

Bønnerne er blevet hørt. Ny efteruddannelse er i støbeskeen

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens madkundskabs-
rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Christian Bunk Svane er Folkeskolens madkundskabsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: domesticscience@yahoo.com

Nåede du ikke første omgang, så er muligheden har snart igen.

Undersøgelsen viste…

Undersøgelser fra Madkultur viser, at der er en stor efterspørgsel på efteruddannelse af og til madkundskabslærere. Men det er ikke altid, at de få muligheder der er, bliver opdaget, eller lærerne får ikke lov at komme af sted – økonomi-tam-tam…

Denne omgangs kursus skulle efter sigende være revet væk.

Læs mere her: https://www.madkulturen.dk/ny-efteruddannelse-til-350-laerere-i-madkundskab/

Jeg har lige været af sted på Vrå Højskole

I 3 dage = 300 kroner (så skal chefen selvfølgelig regne med vikardækning). 300 kroner for et kursus med fuld forplejning! Hvis man ikke vil betale for det, vil man simpelthen ikke sit personale udvikling nok!

Denne første omgang af kurset giver, ud over at potentielt at give madkundskabslærere ro i maven, indsigt i en masse forskellige muligheder i faget, såvel obligatorisk som prøvevalgfag. Maddannelse, madmæssig mangfoldighed, drøftelse om undervisningsplaner, mulige fagekskursioner i nærområdet og indsigt gastrofysik, er bare nogle af de mange emner, som kurset giver indsigt i.

Der er med andre ord en bred vifte af elementer i faget, som bliver gennemgået på kurserne.

Nu er jeg spændt på, hvad de nye kurser bringer faget. Et level to, hvor der dykkes ned i nogle af de store emner, hvor der måske kan arbejdes meget konkret med elementer i madkundskabsfaget, og hvor der er tid til detaljearbejde med andre madkundskabslærere. Jeg tænker her emner som: konkret udvikling af årsplaner og at skabe overgange mellem obligatorisk og prøvevalgfag, gastrofysikken overført til praksisforløb eller måske guides til økonomistyring i et trængt fag. Mulighederne er mange!

Så mit råd til dig kunne være noget i retningen af at holde dig opdateret med nyhedsbreve fra Madkulturen og den lokale lærerkreds.

Jeg kan kun anbefale at komme af sted.


Madkundskabslige hilsner

Christian