Blog

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Billedkunst: tilrettelæg, planlæg og evaluer med makkerlæring  

Makkerlæring er endnu en vej ind til motivation og faglig udvikling i billedkunst. Nu har jeg afprøvet makkerlæring og min erfaring har ovebevist mig om, at det skal inddrages i min årsplan næste skoleår. Læs med, og find ud af, om det er noget for dig. 

Publiceret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Erfaring med  makkerlæring, også kaldet Peer Tutoring, er forholdsvis nyt for mig og den måde jeg strukturere og bruger det på er meget lig det man kan læse sig til. Strukturen eller formen virker motiverende på de elever jeg har brugt det med, og det vækker endnu mere lyst til billedkunst. Medbestemmelse er altid motiverende for eleverne, og her er der altså mulighed for at inddrage børneperspektivet og give dem indflydelse i hverdagen. 

Eleverne modtager undervisningsformen forskelligt. Nogen vil til at begynde med blive stødt af den feedback og vejledning de får fra deres jævnaldrende, imens andre accepterer den uden at blinke. Jeg synes derfor, at det er særligt vigtigt, at alle elever i en klasse får lov til at drage erfaringer med makkerlæring og evt. at stå i spidsen som hjælpelærer. Læreren bør hele tiden være tæt ved og klar til at støtte de processer der foregår. Ansvaret ligger altid og hele tiden hos læreren. 

En sjov observation var, at mine elever imiterede det, som jeg normalt gør i min undervisning. De var især flittige til at bruge nogle didaktiske greb og den måde jeg benytter mig af  klasssledelse på. Er det mon fordi de har en oplevelse af at det virker eller er det noget helt andet, der er på spil? Interessant var det dog. 

 På UVM kan du læse om effekten af makkerlæring. Blandt andet står der: "Elever, der formidler viden til andre, lærer selv undervejs. Selve formidlingen er lærerig, og alle elever har nytte af at formidle egne forståelser og viden til andre. Derfor er det vigtigt, at alle elever bliver sat i situationer, hvor de skal formidle faglig viden til andre, uanset deres eget faglige niveau. Makkerlæring er en ideel indsats, hvor elever får mulighed for både at modtage og formidle viden til andre elever. Det er netop det, der gør makkerlæring særligt interessant og brugbart i undervisningen." (UVM)

Læs mere om makkerlæring på emu.dk og her.

Er du allerede gået i gang med at planlægge næste skoleårs forløb i billedkunst, så vil jeg opfordre dig til at indtænke makkerlæring i et par af forløbene. 
Hvis du mangler inspiration til din årsplan i billedkunst, så kan du læse tilbage på tidligere indlæg her på bloggen. Ellers finder du flere forslag til flere årsplaner her: