Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Læseplanen for billedkunst - hvorfor bruger du den ikke?

I læseplanen for billedkunst kan man blandt andet læse om kompetencemålene, som skal sætte en ramme for vores valg af indhold i undervisningen. Det er da ret vigtigt, og det berører en meget konkret del af vores praksis, nemlig planlægningen af undervisningens indhold. Hvorfor er der så, så mange billedkunstlærer, der ikke orienterer sig i den eller bruger læseplanen i faget?

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Det er måske lidt en provokerende titel, men overvej det lige. Måske ramte jeg bare en usikkerhed. Jeg ramte i hvert fald mig egen, da jeg stillede mig selv spørgsmålet for lidt siden.
Læseplanen for billedkunst ligger måske ikke på dit natbord lige nu, men det burde den måske? Om ikke andet, så vil jeg anbefale, at du kommer den på din "to-read"-liste i sommerferien, hvis du altså ikke er bange for lidt faglitteratur i dine ferier.
Hæftet er nemlig et vigtigt redskab, når du som enten ny eller erfaren billedkunstlærer, om det er i indskolingen, på mellemtrinnet eller på udskolingens valghold, skal navigere i de Fælles mål og lovens centrale bestemmelser for undervisningens tilrettelæggelse. Hæftet er blandt andet udarbejdet i samarbejde med dygtige og kyndige billedkunstlærere med mange års erfaring og viden om faget, og vidensdeling kan vi aldrig få for lidt af. Især ikke i et lille med vigtigt fag som billedkunst.
Nu hvor (valg)faget afsluttes med en eksamen, så er der flere, som pludselig får lidt sved på panden over alt der der skal nås, inden årsudstillingen sætte op og censor banker på. Grundet Corona omstændigheder, så er årets prøver i de praktisk-musiske fag igen aflyst, så du har god tid til at finde hæftet frem og sætte dig godt ind i det. Jeg ville i hvert fald udnytte muligheden og orientere mig lidt mere i det. Om ikke andet, så bare for at få det genopfrisket til den næste årsplan.

Print og find en overstregningstusch frem

Jeg er en nørd, og jeg har derfor mine yndlingssider i hæftet. På s. 12-17 kan du fx læse om de forskellige færdigheds- og vidensområder, og hvad de dækker over. Jeg synes det er dejligt konkret, og let at gå til. Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du har fået dækket de forskellige kompetenceområder, kompetencemål og færdigheds- og vidensområder, hvorfor så ikke prøve at printe hæftet ud og overstrege alle de områder, mål, teknikker, redskaber og materiale, som du ved dit billedkunst hold har arbejdet med. Så kan du nem(mere) få et overblik over, hvor det evt. halter og lægge en plan for, hvilke områder der skal prioriteres i din næste årsplan. Gem læseplanen med dine overstregninger til når det bliver tid til at lave en årsplan, eller giv den videre til den lærer, som skal overtage dit billedkunsthold.

Billedkunst bidrager til tværgående emner og problemstillinger

Jeg har en kollega, som i ramme alvor mente, at billedkunstfaget skulle afskaffes, og erstattes af flere timer i dansk, matematik eller naturfag. Jeg ved godt, at det er fordi, at han slet ikke forstår, hvad billedkunst bidrager til i alle de andre fag.

Sarah Urgaard

Jeg har en kollega, som i ramme alvor mente, at billedkunstfaget skulle afskaffes, og erstattes af flere timer i dansk, matematik eller naturfag. Jeg gik (selvfølgelig, som den billedkunstnørd jeg er) i forsvares position. Jeg ved jo godt, at det er fordi, at han slet ikke forstår, hvad billedkunst bidrager til i alle de andre fag og i elevernes dannelse som helhed.

«Elevernes erfaringer med både praktisk og teoretisk billedarbejde i billedkunst giver dem gode forudsætninger for at tænke og arbejde kreativt. De arbejdsmetoder og udtryksformer, eleverne har stiftet bekendtskab med i undervisningen, er direkte anvendelige, når eleverne deltager i tværgående emner. I billedkunst lærer eleverne at få idéer og finde løsninger på, hvordan de kan visualisere de forestillinger, de har. At kunne skitsere sine idéer er relevant i forhold til at få andre til at forstå dem.» (Læseplanen for billedkunst, 2019, s. 18)

Fremlæggelser, oplæg, ja hele folkeskolens mundtlige eksamensform, trænes i billedkunstfaget

I alle fag, på alle klassetrin, arbejder eleverne med fremlæggelser, hvori der indgår billeder og grafisk layout. Det taler helt naturligt ind i faget, hvor eleverne arbejder med billedkommunikation. Elevernes praktiske og kreative færdigheder, som de træner og udvikler i billedkunstundervisningen kan altså direkte overføres til forskellige tværfaglige sammenhænge i og uden for skolen.

Er du blevet fristet til at få genopfrisket indholdet af Læseplanen for billedkunst, så kan du finde den ved at trykke her.