Blog

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Faglig læsning

Faglig læsning i alle fag, også i billedkunst!

Det er heller ikke fordi, at mange af vores få og dyrebare billedkunsttimer skal bruges på teksttypekendskab og begrebskort, men for fagets skyld og validitet på skoleskemaet, så skal vi måske forsøge at inddrage faglig læsning der, hvor det giver mening og hvor det bidrager til at opfylde fagets formål og mål i øvrigt.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Hvorfor er læsning vigtigt i alle fag, lige med undtagelse af billedkunst?

Jeg vil gerne slå et slag for, at billedkunst også bidrager til elevernes videre læseudvikling. Faglig læsning er en kompetence, som eleverne har brug for i alle fag, og det skal udvikles i alle fag. Billedkunst har også et særligt sprog, der skal læres, udvikles og plejes, på lige fod med fx natur og teknologifagets særlige begrebsverden.

Igennem elevernes skolegang kommer de til at stifte bekendtskab med en lang række fag, og i alle fag vil de møde mange forskellige teksttyper. Alle teksttyperne stiller krav til at eleverne, arbejder hen i mod forståelse- Der ud over skal de stifte bekendtskab med og anvende redskaber til, hvordan de på egen hånd opnår forståelsen af de tekster de præsenteres for, i og uden for skolen.

Alle skolefag stiller krav til, at eleverne opnår en række mål, og mange af målene er forskellige for alle fagene. Læsning er som regel gennemgående i alle fag, men læsning fylder slet ikke i billedkunst.
I UVM's beskrivelse af Folkeskolens fag står der, at eleverne i billedkunst skal "... udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer." Læsning er heller ikke nævnt i fagets tre kompetenceområder: Billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Finder og læser man i læseplanen for billedkunst kan man alligevel læse: "I billedkunst handler det først og fremmest om at lære eleverne at kunne læse billedsproget...I billedkunst kan der læses tekster, fx med det formål at kunne omsætte disse til billeder. Det kan fx være en talemåde eller et eventyr, som kan udtrykkes i et billede eller en tegneserie."

Kravene til den videre læseudvikling kan altså næppe siges, at tilfalde billedkunstlærerene. Men hvordan kan det nu være, når faget har så mange ord og begreber, som hovedsageligt behandles der alene?

I modsætning til mange andre af skolens fag, hvor faglig læsning, fokus på teksttyper og læseforståelsesstrategier er et krav og vigtige mål, så er det altså ikke et krav til billedkunstundervisningen, men man kan vælge at inddrage det.

Der er generelt meget man skal nå i billedkunstundervisningen, og vi skal jo ikke gøre det svære for os selv, men...
Vi skal både undervise i, hvordan det verbale sprog kan omdannes til visuelle billeder og kommunikation, og vi skal introducere eleverne for hele den kompleksitet der ligger i at kommunikere med billeder. Det gøres til dels ved at arbejdet med faget særpræget begrebsverden.

Mange vil mene, at det er svært at finde tid til at eleverne læser sig til viden i billedkunst, hvis de kun har en til to lektioner om ugen. Det er heller ikke fordi, at mange af vores få og dyrebare billedkunsttimer skal bruges på teksttypekendskab og begrebskort, men for fagets skyld og validitet på skoleskemaet, så skal vi måske forsøge at inddrage faglig læsning der, hvor det giver mening og hvor det bidrager til at opfylde fagets formål og mål i øvrigt.

Arbejd fx med logbøger, blogs, sociale medier, kort film eller multimodalitet generelt. Arbejdet med instruktioner kunne være, når eleverne har lært om og med en ny teknik, så kan de evt. lave en instruktionsvideo, hvor de forklarer og demonstrerer teknikken.
En logbog kan bruges til at fastholde oplevelser, erfaringer og refleksioner. Hvis man kombinerer logbogen med en fast før-aktivitet, hvor nye begreber introduceres og beskrives, så bliver den guld værd i forhold til fastholdelse af elevernes læring.