Folkeskolens billedkunstrådgiver

Blog

Kimmy Cantrell forløb - 5. og sidste fase

Fra fladt til rummeligt værk. Nu har 6.klasse været gennem alle 5 Kimmy Cantrell faser og jeg har samlet dem her. Læs om begreber, nøgleord og et forslag til billedsamtaler før, under og efter.

Publiceret

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Endelig nåede vi i mål. 6.klasse fik i dag udstillet deres proces, tegninger og masker i ler. Sammen med udstillingen er billedsamtalen det sidste element i forløbet.

Inden billedsamtale og udstilling, så blev maskerne som det sidste klippet fri, og limet på sort kardus. Neocolor tegningerne blev sat op ind over deres ler-masker lavet i selvhærdende ler. Bag på maskerne monteres små ophæng, så de kan hænge på væggen, når de kommer med hjem. Jeg ville rigtig gerne have monteret dem alle på hver sin fod, men tiden løb fra os.

Processen har på intet tidspunkt været kedelig, langtrukken eller noget der skulle overstås. Eleverne har været engageret og arbejdet koncentreret hele vejen igennem. En sand fornøjelse.

I forløbet har vi bl.a. arbejdet med:

Farver: kulør, nuancer, valør (lys og mørke) og intensitet
Form: Organisk flydende og bløde linjer vs. geometriske kantet, hjørner og lige linjer.
Vi har arbejdet med tre dimensioner. Rummelighed, dybde, højde og bredde.
Rum: Negativt kontra positivt rum. Den luft der er omkring skulpturen, kontra den luft der er inden i eller igennem den. Lukket vs åben skulptur.
Balance: Symmetrisk kontra asymmetrisk.
Mønstre: Gentagelse af former, linjer, farver og former.

Forløbets nøgle- og fagord:
Ler: Et materiale som normalt er et naturmateriale. Vi bearbejder det ved at ælte det. Derefter formgiver vi det.
Skulptur: rumlig, ofte massiv, udhugget eller støbt kunstnerisk figur, fx en statue eller en buste (kilde: ordnet.dk)
Ridse og sammensæt: Når vi ridser i leret, og tilføjer slikker (eller bare lidt vand) til at samle de to dele.

Billedsamtalen før, undervejs og til sidst i forløbet

Man kan lave mange former for billedsamtaler. Jeg synes ikke, at nogen er mere rigtige end andre. Jeg holder mest af dem, der opstår naturligt, når man vejleder en elev i deres proces. Men der skal også foregå eksplicit undervisning af fagordene og udtrykkene, hvis vi vil vi skal sikre, at ordene bliver en del af deres aktive ordforråd. Derfor kan jeg blandt andet anbefale følgende struktur:

  1. Sæt alle nøgleord og udtryk op på tavlen i billedkunstlokalet, så de er synlige gennem hele forløbet. Print dem ud, klip dem ud, store og synlige. På den måde kan du vende tilbage til dem, og eleverne kan støttes/nudges til at anvende dem i de løbende billedsamtaler.
  2. Hvis I tager udgangspunkt i en kunstner, som vi har gjort her, så indled altid arbejdet med at se på eksempler. Vi analyserede flere af Cantrells masker, fandt alle fællestrækkene og skrev en lille tjek-liste eller opskrift, om man vil.
    Vær den gode rollemodel og inddrag nøgleordene i analysen, så eleverne lærer at anvende ordene i en kontekst. Sørg for, at du får opfordret dem til også at anvende ordene.
  3. Tal om rummelighed, farver, negativt og positivt rum, symmetri/asymmetri, mønstre vs hele solide farver. Tal om farverne og effekten af farvevalget. Kom ind på stemningen og følelserne værket vækker i beskueren. Kom også ind på, hvordan formerne og linjerne påvirker værk og beskuer.
  4. Undervejs kan du bede eleverne om at beskrive deres farvevalg. "Hvorfor vælger du lige de farver?" eller "Hvilken stemning eller følelse tror du, at dit farvevalg vil vække i beskueren?". Du kan også inddele eleverne i makkerpar og lade dem analysere hinandens værker ud fra alle overnævnte nøgleord. Alternativt kan man hænge alle værkerne op/ligge dem frem, og bede eleverne beskrive et værk, og lade de andre gætte, hvilket der er tale om. De skal selvfølgelig bruge nøgle- og fagord.
  5. Når I når til udstillingen, så kan man vælge enten at lave en fernisering, med besøg af elevers familier. Det er altid lidt omstændigt, hvis man ikke har en tradition for at invitere til fernisering en gang om året. Alternativt kan man invitere en venskabsklasse på besøg for at se værkerne. Her kan eleverne i små grupper præsentere deres proces, deres oplevelse af den, deres værker og det der gik godt, og det der var svært. Som en helt tredje mulighed, så kan man oprette et virtuelt ferniseringsrum, på fx Instagram eller Skoletube. Her kan alle værker fotograferes/filmes evt. med underlægningsmusik, og selvfølgelig beskrives. Eleverne kan indtale deres beskrivelser eller præsentationer, eller de kan beskrive dem skriftligt.

Der er mange muligheder. Jeg håber, at du har lyst til at give dig i kast med forløbet og processerne.

I mellem de to montre er procesbillederne udstillet, og en beskrivelse af forløbet og kunstneren, som var inspirationen bag.

Læs om alle de foregående faser her:

Fase 1
Fase 2 + 3
Fase 4

Mere inspiration??

Læs om et andet fantastisk Kimmy Cantrell forløb, som oven i købet fik Springfrøprisens 3. præmie i 2016.

Udsnit af 6.klasses Kimmy Cantrell udstilling