Folkeskolens billedkunstrådgiver

Faglig rådgiver

Billedkunst og mental sundhed kan gå hånd i hånd.

Kunst og mental sundhed: Støt dine elever med afsæt i billedkunstens terapeutiske fordele

Billedkunstens fordele for elevernes mentale sundhed og strategier der kan fremme et positivt læringsmiljø i billedkunstlokalet. 

Publiceret Senest opdateret

I dagens travle verden er det vigtigere end nogensinde før at pleje elevernes mentale sundhed. Kunst kan være et terapeutisk og udtryksfuldt afløb, der kan udstyre eleverne med redskaber til at navigere i deres følelser og til at opbygge modstandskraft. I dette blogindlæg vil jeg beskrive nogle af de terapeutiske fordele ved kunst, som har en positiv effekt på elevernes mentale sundhed og dele strategier der kan være med til at skabe et positivt miljø, der fremmer følelsesmæssig vækst.

De terapeutiske fordele ved kunst:

Følelsesmæssigt udtryk: At skabe kunst giver eleverne en non-verbal måde at udtrykke deres tanker, følelser og oplevelser på. Gennem den kreative proces kan de kommunikere følelser, som kan være svære at sætte ord på.

Stressreduktion: At engagere sig i kunst kan sænke stressniveauet og fremme afslapning. Det at skabe kan være meditativt og hjælpe eleverne med at berolige deres sind og reducere angst.

Folkeskolens billedkunstrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Sarah Urgaard er Folkeskolens billedkunstrådgiver. Hendes opgaver er at dele sine refleksioner om faget, deltage i debatten på det faglige netværk og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: sarahurgaard@live.dk

Forbedret selvværd: Når eleverne udvikler deres kunstneriske færdigheder og ser deres kreationer tage form, øger det deres selvværd og selvtillid, hvilket er afgørende for deres generelle mentale velvære.

Problemløsning: Kunst tilskynder eleverne til at tænke kritisk og løse problemer kreativt, hvilket kan oversættes til bedre mestringsevner i virkelige situationer både i deres privatliv og i deres faglige og sociale skoleliv.

Mindfulness og nærvær: Kunstaktiviteter kræver ofte, at eleverne fokuserer på og er tilstede i nuet og fremmer opmærksomhed og selvbevidsthed, som begge er afgørende for mental sundhed.

Strategier til at fremme et positivt læringsmiljø i billedkunstlokalet:

Et trygt og støttende rum: Skab et billedkunstmiljø, hvor eleverne føler sig trygge nok til at kunne udtrykke sig uden at føle eller opleve sig dømt. Frem en kultur af respekt og empati ved at italesætte og fremhæve den positive adfærd blandt eleverne. Gå foran som det gode eksempel og stilladser og modeller den gode kommunikation, indtil eleverne begynder at adoptere din adfærd og dit sprog. 

Valg, medbestemmelse og autonomi: Planlæg forløb og projekter, der giver eleverne mulighed for medbestemmelse og autonomi i deres billedkunstprojekter og de materialer de har til rådighed. Giv dem mulighed for at træffe beslutninger om deres kreative proces, hvilket fremmer en følelse af ejerskab, ansvar og selvstændighed.

Guidet refleksion: Inkorporer refleksionsaktiviteter undervejs og efter dine forløb, hvor eleverne kan diskutere deres proces og produkt med hinanden, og hvad det betyder for dem, og hvordan det fik dem til at føle. Det vil fremme deres selvbevidsthed.

Samarbejdsprojekter: Teambaserede billedkunstkunstprojekter fremmer en følelse af tilhørsforhold og fællesskab. Det hjælper også eleverne med at udvikle sociale- og kommunikationsevner. Ingen er født gode til at samarbejde, det er også en evne der skal udvikles og plejes. Det gøres kun gennem øvelse og italesættelse af, hvad der øves og hvad fordelene er, når evnen mestres. 

Art Journals: Introducer en praksis hvor der føres billedkunstdagbøger, hvor eleverne kan udtrykke deres tanker og følelser gennem tegninger, skitser og tekst. Det er helt normalt at forvente, at eleverne frilæser 15 min. dagligt eller træner de fire regnearter, så hvorfor ikke også indføre 15 min. dagligt fordybelse i en art journal?

Kunst for en sag: Engager eleverne i billedkunstprojekter, der støtter en sag eller øger bevidstheden om en sag, som de brænder for. Design postkort der sælges til fordel for Børnetelefonen eller andre børnerelevante formål. Dette hjælper dem med at forbinde deres kreativitet til et større formål.

Fejr individualitet: Understreg, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at skabe kunst på. Hver elevs perspektiv og stil er unik og bør fejres. Samtidig er det vigtigt at lære eleverne, at det ikke er tilladt at tale grimt om sig selv eller den kunst de laver. Lær dem i stedet at man skal fejle for at lære, og at alle fejl kan forvandles til noget unikt.