Niels Chr. Sauer

Blog

Breaking news fra skoleforskerne: Vand løber nedad

Den essentielle skoledebat drukner i ligegyldigheder og banaliteter

Publiceret

Professor Simon Calmar Andersen og forsknings- og analysechef Ulrik Hvidman har netop vundet en pris for årets bedste artikel i tidsskriftet Journal of Public Administration Research and Theory i 2021. De to forskere har beskrevet et forsøg, som Undervisningsministeriet satte i værk i 2017. Det gik ud på at undersøge, hvad der skete, hvis man inviterede næsten halvdelen af landets folkeskoler til at gennemføre en pilottest af en revideret udgave af den nationale trivselsmåling og tilbød nogle af skolerne 10.000 kr. for at gennemføre trivselsmålingen, mens andre bare blev ringet op af en konsulent og mindet om at tilmelde sig. Og tænk engang! Det viste sig, at de skoler, der blev tilbudt 10.000 kr, gennemførte flere test end de skoler, der ikke fik tilbudet. Konklusionen er, at man her har fundet et værktøj, der kan øge skolernes incitament til at levere data! Voila!

Niels Chr. Sauer

"Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet." Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol Niels Chr. Sauer er skoledebattør og tidligere lærer.

Tilsvarende sensationel ny viden kunne forskere fra Københavns Universitet og Rockwool Fonden, repræsenteret af ph.d. Rasmus Landersø, lægge frem for KL’s topmøde i sidste uge. De har forsket indgående i resultaterne af de nationale test hos børn med divergerende socioøkonomisk baggrund født i 2001 og 2002 og sammenholdt dem med børnenes afgangskarakterer. Og igen må man spærre øjnene op. Det viser sig nu, at børn med lav socioøkonomiske baggrund ikke blot får de ringeste nationale testscorer i 2. klasse, men også scorer lavest ved afgangseksamen og er mindst tilbøjelige til at videreuddanne sig. De nationale test viser, at børn af ufaglærte forældre har ringere chancer for at få en ungdomsuddannelse end børn af højtuddannede forældre! Så kom ikke og sig, at vi ikke kan bruge de nationale test til noget!

Vores skoledebat flyder over med eksempler på den slags ’nyheder’, som alle er glemt et øjeblik efter, man har læst dem. En tilfældig historie fra et par år tilbage rinder mig i hu. Professor Lars Qvortup havde fået 21 mærskmillioner til at forske i ’big data’ fra 13 kommuners skolevæsener og kunne efter et par års undersøgelser kundgøre i dagspressen, at han nu kunne dokumentere, at hjem med højt uddannelsesniveau var bedre til at støtte deres børn med lektierne end hjem med lavt uddannelsesniveau.

Sådan noget kan man altså leve af her til lands. Vi har over 500 skoleforskere i Danmark.