Niels Chr. Sauer

Blog

Undervisningsministeriet dokumenterer discountskolen

Hvilken triumf - for det danske finansministerium/ Bjarne Corydon, der altså fik sendt det danske skolesystem helt ud af den liga, vi altid har befundet os i. Helt ned på syd- og østeuropæisk niveau.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministeriet har på Jacob Marks foranledning fremlagt en række tal, der leverer den enkle forklaring på folkeskolens deroute. Igen ser vi det dokumenteret, at vi har fået en decideret discountskole.

Niels Chr. Sauer

"Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet." Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol Niels Chr. Sauer er skoledebattør og tidligere lærer.

Ministeriet er kommet frem til, at prisen pr. undervisningstime pr. elev er faldet med 32 pct. siden 2012.

https://www.folkeskolen.dk/1861059/sf-vil-vende-saerligt-en-tabel-paa-hovedet-til-foraarets-skoleforhandlinger

Skal skolen op på samme kvalitet som før reformen, er der kun to muligheder.

DEN ENE er at tilføre de penge, der skal til for at genskabe den kvalitet i skolen, vi havde før reformen. Beløbet er let at udregne. Hver eneste time er blevet ca. 30 billigere pr. elev siden 2012. Vi har ca. 550.000 elever, og de modtager vel i snit ca. 1100 undervisningstimer om året . Hver af disse elever skal så bare tilføres ca. 30 kr pr. time, altså 550.000x1100x30. Det giver godt 18 - atten - mia om året. 

Den lader jeg lige stå et øjeblik. 

Man kan også vælge den billige løsning. De ca. 45.000 lærere underviser hver især i snit ca. 130  klokketimer mere om året, end de gjorde før reformen, og de fleste af dem er ved at segne. Hver af disse timer udløste dengang en god times tid til øvrige opgaver (hvoraf ingen siden er fjernet) , altså merarbejde svarende til mindst 260 timer pr. lærer i alt om året. Skal den enkelte lærer have samme opgavemængde (idet vi helt urimeligt ser bort fra alle de nytilkomne opgaver) som umiddelbart før reformen, vil det således koste 45.000x260 timer, i alt 11,7 mill timer årligt svarende til 7000 lærerstillinger til en pris af ca. 3. mia. Og så vil der stadigvæk være 3000 lærere færre end i 2009...

SÅ meget er lærerstandens arbejdsvilkår blevet trampet ned de sidste ti år. Jeg tvivler på, at nogen anden samfundsgruppe har været udsat for noget tilsvarende. Og ingen levende sjæl ved sine fulde fem har fantasi til at forestille sig, at de penge, det vil koste at genoprette skolen, nogensinde kommer. Konklusion: STOP DEN PERSPEKTIVLØSE SANG OM FLERE PENGE TIL FOLKESKOLEN. Den er komplet spild af kostbar tid. 

DEN ANDEN mulighed, i virkeligheden den ENESTE reelle, er naturligvis den, som Jacob Mark peger på: Nedsæt undervisningsmængden. Afskaf de lange skoledage. De gør ikke andet end fortræd på alt og alle. Befri folkeskolen for det meningsløse åg, reformen lagde på den. NU. Ikke om ti år, for så er folkeskolen gået op i røg. 

Det nytter derfor ikke noget, at DLF i samarbejdets ånd lægger slagsmålet om de lange skoledage på hylden.

Lad mig i øvrigt supplere de tal, som ministeriet her lægger frem. De svarer nogenlunde til de tal, jeg regnede mig frem til for 5 år siden - uden at det i øvrigt vakte synderlig opsigt. Mit tal for 2015 var noget lavere, 58 kr pr. elev pr. time, fordi jeg medregnede hele skoletiden - inkl. frikvarterer, der fylder ca. en sjettedel af tiden. Men  jeg udregnede tillige de tilsvarende tal (baseret på OECD's oplysninger) for andre lande ud fra de samme kriterier, og de så sådan ud:

(Danmark 58)

Sverige: 92 

Norge 107

Island 89

Finland 97.

Tyskland 71 

England 79

Holland 69

Frankrig 60

Østrig 100

Luxembourg 147

Irland 71

Slovenien 90

Italien og Spanien 61

Portugal 56 kr

Polen 53

Tjekkiet 53

Ungarn 53

Estland 52.

USA 79

Japan 74

Hvilken triumf - for det danske finansministerium/ Bjarne Corydon, der altså fik sendt det danske skolesystem helt ud af den liga, vi altid har befundet os i. helt ned på syd- og østeuropæisk niveau. Dygtig mand. 

https://www.folkeskolen.dk/569329/velkommen-til-discountskolen