Niels Chr. Sauer

Blog

Hold nu op: Reformen ER implementeret!

Den virker bare ikke, og intet tyder på, at den nogensinde kommer til det

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi hører det igen og igen: Giv nu skolereformen tid til at blive implementeret! Reformen er jo fuld af smukke tanker, som intet fornuftigt menneske kan være imod: Mere spændende undervisning via mere bevægelse og åben skole,  øget trivsel, styrkelse af fagligheden og reduktion af den negative social arv, for nu blot at nævne nogle de mest spektakulære, oftest gentagne mål.

Niels Chr. Sauer

"Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet." Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol Niels Chr. Sauer er skoledebattør og tidligere lærer.

Men der står ikke en lyd om disse mål i lovteksten. Det ville ministeriernes jurister aldrig nogensinde have kunnet accepteret. I en lov skriver man, hvad der skal ske, og når loven er vedtaget, så implementeres beslutningerne, dvs. føres ud i livet: Undervisningstidens længde, fagrækken og fagenes omfang, skolens struktur og styrelsesregler, nationale test, elevplaner, prøvebestemmelser etc.,  en utroligt detaljeret og nidkær lovgivning, forinden Gud hjælpe mig suppleret med en lovregulering af  lærernes arbejdstid, for ellers ville det hele have været umuligt. Alt sammen forlængst gennemført til punkt og prikke her fem år efter lovens vedtagelse.

Alle de dertil knyttede, ovenfor nævnte skønne forhåbninger er udtrykt i de papirer, forligsparterne har vedtaget ved siden af loven, og de kan i sagens natur ikke implementeres.

Ifølge ordbogen betyder implementere at gennemføre en beslutning. Deraf følger, at det er absurd at tale om implementering af noget, der i sagens natur ikke kan gøres til genstand for en beslutning. Princippet er det samme, som når en læge beslutter sig for en behandling. Lægen kan implementere behandlingen, men kan han altså ikke implementere patientens helbredelse. Den kan han kun håbe på. Og Gud fri os fra læger, der insisterer på at fortsætte en virkningsløs eller måske ligefrem skadelig behandling i det uendelige ud fra forestillingen om, at den blot ikke er tilstrækkeligt implementeret.

Men det er altså situationen i dag for over en halv million medborgere i Danmark, at de skal lide under en lov, der helt åbenlyst ikke virker efter hensigten, fordi politikere, konsulenter, forvaltningsfolk, papegøjesnakkende journalister og andre bliver ved med at påstå, at loven er god nok, den er bare ikke implementeret endnu. En påstand, der kunne give lidt mening, hvis udviklingen i det mindste bevægede sig den rigtige vej, men som må betegnes som helt absurd i lyset af den kendsgerning, at den på nogle områder i bedste fald står stille og på andre områder bevisligt går den gale vej på. 

Få nu orden på begreberne, kære venner: Man kan ikke implementere mere spændende undervisning, styrket faglighed, øget trivsel osv., kun håbe, og det håb er forlængst gjort til skamme. 

Folkeskolereformen ER implementeret!

Den virker bare ikke!

Så enkelt er det!