Blog

Bevar landsvalget til hovedstyrelsen

Nedstem forslaget om udelukkelse af kandidater, der ikke anbefales af lokalkredsene.

Publiceret Senest opdateret

Otte sjællandske lærerkredse står bag et forslag om at ændre DLF’s vedtægter, således at medlemmerne af hovedstyrelsen fremover opstilles og vælges lokalt. Desuden ønsker de, at foreningens kongres kun træder sammen hvert andet år i stedet for som nu hvert år.

Niels Chr. Sauer

"Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet." Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol Niels Chr. Sauer er skoledebattør og tidligere lærer.

Begge forslag vil medføre et klokkeklart demokratitab i DLF og bør derfor nedstemmes af kongressen om en uges tid.

Forslaget om kongres hvert andet år har reelt en og kun en begrundelse: Økonomi. Det vil med sikkerhed reducere medlemmernes mulighed for at komme til orde overfor DLF’s øverste myndighed og daglige ledelse og dermed øge afstanden fra top til bund i foreningen.

Forslaget om geografisk valg til hovedstyrelsen er både unødvendigt og principielt kritisabelt.

Unødvendigt, fordi det ikke åbner nogen muligheder, der ikke allerede foreligger; det vil blot cementere den nuværende tilstand. Langt de fleste medlemmer af hovedstyrelsen nemlig i forvejen er stemt ind af deres lokalområder. Alle, tror jeg faktisk, i den nuværende hovedstyrelse.

Kritisabelt, fordi valgene reelt vil komme til at ske i kredsstyrelserne, hvis anbefaling vil være totalt styrende for valgene i endnu højere grad end i dag. Enhver, der er kritisk indstillet overfor kredsstyrelsens praksis, må være indstillet på, at deres kandidatur vil blive opfattet som noget nær en krigserklæring mod kredsen, som vil kunne tvære enhver opposition ud i en evt. lokal valgkamp. I modsætning til i dag, hvor alle kan stille op og hente stemmer fra Gedser til Skagen. Det er i øvrigt mig bekendt kun lykkedes en eneste person i nyere tid. Var det virkelig så skræmmende?

Forslagsstillerne påpeger, at det var uheldigt, at Sønderjylland i en periode ikke havde nogen repræsentanter i hovedstyrelsen. På det tidspunkt var foreningens formand fra Sønderjylland - og muligvis også et medlem af forretningsudvalget?

Og undskyld mig, men jeg ser mig desuden nødsaget til at rippe op i en række pinlige episoder, der efterfølgende har været taget op i hovedstyrelsen, som har taget afstand fra dem og udtrykt forventning om, at den slags aldrig mere skulle gentage sig. Jeg taler om kredsstyrelser, der ikke har overholdt de demokratiske spilleregler og fx undladt at distribuere tilsendt valgmateriale fra udefra kommende kandidater eller ligefrem accepteret, at tillidsrepræsentanter udfyldte medlemmers stemmesedler. Jeg ser ingen grund til ligefrem at bestyrke kredsstyrelsernes i forvejen alt for store magt på dette område, tværtimod.

Landsvalget til hovedstyrelsen er en lille, demokratisk sprække i DLF magtapparat. 'That's where the light comes in', som Leonard Cohen synger. Det er udtryk for den holdning, at folkeskolen er en national institution. DLF kæmper ikke for den lokale folkeskole som kommunal velfærdsydelse, men for folkeskolen i sin helhed - som samfundsbærende kulturinstitution. DLF skal ikke være et forbund af lokale interesser, men fastholde sit nationale perspektiv.