Niels Chr. Sauer

Blog

Skolereformen er implementeret, og den er en dundrende succes

'Dansk Erhverv' mener ikke, at det giver mening at rulle folkeskolereformen tilbage, for reformen er ikke reelt implementeret endnu. Det er en vildfarelse, der bunder i, at de ikke er klar over, hvad reformen handler om.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolereformen trådte i kraft for næsten 7 år siden, og i den mellemliggende tid har reformpolitikerne herset og regeret i en folkeskole, hvor reformen har været styrende for alle beslutningsprocesser fra øverst til nederst i hele organisationen.

Niels Chr. Sauer

"Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet." Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol Niels Chr. Sauer er skoledebattør og tidligere lærer.

Ikke desto mindre synes ingen af reformens intentioner at være blevet opfyldt. Man opstillede fra start 26 tjekpunkter for reformens planmæssige progression, men ministeriets egen følgeforskning konkluderede i januar 2020, at der ikke kunne sættes flueben ved ét eneste af dem. Det er imidlertid et bedrag. 

Det betyder ikke, at mange af de pædagogiske intentioner, reformfolkene påberåbte sig  - øget variation, mere bevægelse, mindre negativ social arv osv. - ikke var gode og rigtige. Men det betyder, at disse fromme intentioner på intet tidspunkt har været styrende for beslutningsprocessen. 

Den ilde hørte sandhed er, at denne reform aldrig var et pædagogisk eller didaktisk projekt. Den er født som et omfattende finanspolitisk, New Public Management-projekt, der dybest set handler om at erstatte professionerne - in casu lærerprofessionen - i styringen i den offentlige sektor med generalister, oplært i finansministeriet. I deres verden er pædagogik månens bagside. Deres projekt handler om måleligt output, accountablity og  bundlinje. 

Dét projekt er foreløbig lykkedes, omend der stadig er murren i krogene. Hvor skolefolket tidligere i hovedtræk stod for folkeskolens udvikling indenfor de rammer, politikerne besluttede, er de i dag reduceret til et funktionærkorps, der følger instrukserne fra oven. Et evt oprør lader fortsat vente på sig.

Derfor giver det heller ingen mening at sige som Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv på Altinget.dk, at reformen 'reelt ikke er implementeret'. Det er netop det, den er. 20 pct. færre lærere leverer i dag 35 pct. mere undervisning pr. elev i hele skoleforøbet end i 2009. Hvilken triumf! 

Er man i tvivl om sagens rette sammenhæng, kan man bare lytte til reformens åndelige ophav omkring Bjarne Corydon, der den dag i dag betragter reformen den største succes i hans tid som finansminister. Det er bare ikke gået op for danskerne, herunder 'Dansk Erhverv' , at reformen fra start handler om noget helt andet, end de tror. 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/dansk-erhverv-vi-skal-skabe-rammerne-for-at-realisere-folkeskoleformens-intentioner