Blog

Et tomt 'digitalt papir' er løsningen på ’snyd’

Det handler om de skriftlige prøver i sprogfagene. En lappeløsning er ministeriets svar. Men vi har ikke brug for lappeløsninger, men i stedet for drøftelse af, hvad formålet med de skriftlige prøver skal være i vores grundskole, en drøftelse af hjælpemidlers funktion og ikke mindst en drøftelse af, hvornår er noget ’snyd’.

Publiceret Senest opdateret

Brug af ChatGPT, google oversæt, stave- og grammatik kontrol – det er alt sammen snyd og teknologiens skyld og skal ud af skriftlige prøver fra næste skoleår – ja det er undervisningsministerens holdning og løsningen fra UVM er et hjemmesideprogram med et tomt ’digitalt papir’ uden mulighed for snyd, som eleverne skal skive i, og som skolerne tilbydes at teste til sommer!

I sprogundervisningen ligger et kommunikativ sprogsyn til grund for hele sprogindlæringen – jvf. ministeriets hjemmeside for sprog, hvor en video forklarer det kommunikative sprogsyn.

Tysklærerforeningen for grundskolen

Her skriver på skift medlemmer af

Tysklærerforeningen for grundskolens bestyrelse.

Men hvad med den skriftlige del?

Skolen har de sidste årtier brugt meget store beløb på at digitalisere undervisningen, så alle elever bruger pc til skriftlig fremstilling i alle fag. Efterhånden er tekstbehandlingsprogrammer blevet ensbetydende med Microsoft Office – i den ene eller anden form. Og Office tekstbehandling har udviklet sig, så der findes både ordforslag og grammatikforslag både på dansk og på fremmedsprog – og det bruger vi – både elever, lærere (og alle andre i vores samfund) i vores undervisning når vi arbejder med skriftlig kommunikation. Det er et genialt hjælpemiddel. Og vi ’snyder’ alle sammen, det bedste vi har lært! Eller er det snyd?

Oversættelses programmer er også næsten fejlfrie nu – og fristelsen til at bruge dem opstår, når noget opleves uoverskueligt svært. Det samme gælder tekstskrivning med AI. Men hvis det skriftlige opleves svært, handler det vel om en anden sproglig diskussion?

Ministeriet kunne have valgt at sige – tilbage til papir og blyant – ingen pc – kun bøger og måske også uden ordbøger – sådan som den engelske Cambridge tradition er for f.eks. Cambridge German som fremmedsprog. Det kan faktisk fint fungere – men det er ikke den tradition, man underviser efter i DK. Undervisningsministeren ønsker ikke fjerne pc’en fra prøverne, men i stedet gøre det digitale arbejdsværktøj til ’et tomt stykke papir’, der udelukker eleverne fra de værktøjer, de er vokset op med i undervisningen - de værktøjer som alle mennesker bruger i en skriftlig kommunikativ hverdag.

 

Lad os tage den spændende og nødvendige diskussion i stedet for at opfinde lappeløsninger.

· Er det overhovedet snyd at bruge stavekontrol – og grammatikkontrol?

· Skal vi teste om eleverne kan kommunikere skriftligt uden de hjælpemidler, de kender og normalt bruger?

· Skal vi have en skole med et ’tomt digitalt papir’, hvor eleverne skal testes på om de kan tysk/dansk/engelsk/fransk grammatik?

· Skal der stadig være skriftlige prøver i den form, vi altid har haft?

· Skal vi måske have en anden skriftlig prøveform, der ikke handler om snyd?

· Skal vi overhovedet have en skriftlig prøve i sprogfagene.

· Kan man lave en prøveform, hvor ’snyd’ ikke er vigtigt?

Ja, der er sikkert flere gode spørgsmål

 

Personligt oplever jeg at den mundtlige og den skriftlige del er to meget forskellige sider af tyskfaget. Den mundtlige fokuserer på kommunikation og elevernes samtid mens den skriftlige ikke tager højde for at digitaliseringen er kommet for at blive – og skriveprogrammers hjælpemidler ligestilles med snyd.

 

Læs også:

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-engelsk-skriftlige-prover/viceskoleleder-ministeriets-nye-skriftlige-prover-er-oldnordiske-og-de-indebaerer-stribevis-af-risici/4747337