Blog

Det kan nytte

TLFG -Tysklærerforeningen for grundskolen har fået svar på henvendelse til Undervisningsministeren angående forsøg med gruppeprøve i mundtlig tysk og fransk.

Publiceret Senest opdateret

Henvendelsen gik på undren over det meget lille antal klasser, der fik lov til at være del af forsøget, på trods af at en del skoler havde søgt om at være med.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Svaret kommer umiddelbart efter at problemstillingen endnu engang blev drøftet på mødet i ministeriets faggruppe for tysk, hvor båder Kim Ø Andersen og jeg sidder.

Første del af mødet var sammen med faggruppen for fransk og her blev bakket op fra deltagerne fra både grundskole og læreruddannelsen i begge faggrupper. Der var faktisk massiv opbakning til forsøget. Så vi understregede, at her var noget STUK kunne gøre noget ved – hvilket jeg stærkt antager er, hvad der er sket.

Så nu håber vi alle de tilmeldte skoler vil være med igen, så vi kan få et større erfaringsgrundlag på basis af forsøgsordningen.

Kære Tysklærerforeningen for Grundskolen

Tak for jeres henvendelse af 11. april 2023, hvor I sætter fokus på forsø- get med gruppeprøver ved afgangsprøven i tysk i 9. og 10. klasse. Jeg vil indledningsvist starte med at beklage mit sene svar.

I jeres henvendelse undrer I jer over, at en række skoler har fået afslag på deres ansøgninger om at deltage i forsøget. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) oplyser, at styrelsen oprindeligt har godkendt forsø- get med gruppeprøver i tysk med tre deltagende skoler. De 14 skoler, som efterfølgende ansøgte om at deltage i forsøget, fik afslag med be- grundelse i, at forsøget allerede var påbegyndt. Dette fulgte af STUK’s generelle praksis om at være tilbageholdende med at godkende flere sko- ler til forsøg, der allerede var påbegyndt.

I lyset af jeres henvendelse har STUK genovervejet sagen. På den bag- grund har STUK oplyst, at styrelsen vurderer, at det grundet det lave del- tageantal, og fordi prøven er en udtræksprøve, vil være nyttigt at have flere skoler med i forsøget for herved at få et mere solidt erfaringsgrund- lag til brug for det fremadrette arbejde.

STUK vil sende nye afgørelsesbreve til de pågældende skoler, så de får mulighed for at deltage.

Med venlig hilsen Mattias Tesfaye

Ministeren

Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

CVR-nr.: 20453044

27. september 2023 Sagsnr.: 23/14358