Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Forsøg med nye prøveformer i tysk

Hvorfor? Fordi det giver mening at gentænke de afsluttende prøver. Aflysningen af prøverne i tysk har givet mulighed for at tænke anderledes og prøve noget utraditionelt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu skriver jeg om tysk - fordi det er det, jeg har kendskab til, men 2. fremmedsprog - fransk og spansk -inviteres selvfølgelig med i debatten.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Mange elever søger lige nu tryghed og støtte, og det kan mange finde i et arbejdsteam. Så hvorfor ikke lave forsøg med gruppeprøver ligesom i mange andre fag?

Anden prøveform

Prøven i tysk bliver ligestillet med engelsk. Eleverne tror jo, de skal kunne lige så meget i tysk som i engelsk - og det skal de ikke. I engelsk skal de afslutte på et højere niveau - men prøverne ligner jo hinanden, så hvordan kan eleverne dog tro andet? Så ved at at lave tyskprøven forskellig fra engelsk, kan vi markere en forskel.

Tyskniveauet handler om kommunikation - så kan vi finde en form, der fremmer kommunikation mere end den nuværende prøveform? Prøveformen har været den sammen gennem mange år. Til den afsluttende prøve /eksamen kan eleverne komme op i skr. Tysk - hvorfor egentlig det? Det understreger ligheden med engelsk - men giver det mening? Kan man finde en skriftlig prøveform, hvor vi kan koncentrere os den skriftlige kommunikation frem for at skulle checke for snyd og forkerte hjælpemidler? Kan man måske endda kombinere en mundtlige og en skriftlige prøve og samtidig bygge på nogle af de kompetencer og kvaliteter, der ligger i det vi så flot benævner det 21 århundredes kompetencer?  http://info.21skills.dk/wp-content/uploads/2017/01/Kom-godt-i-gang-2.pdf

Aflysninger af tyskeksamen har i bestyrelsen for Tysklærerforeningen for grundskolen sat nye tanker om eksamen i tysk på dagsorden. Nu er der pludselig mulighed for at prøve en anderledes prøveform

Kim havde sidste år arbejdet med projektarbejde og gruppefremlæggelser.

Birthe Sidsel og Ann-Kristin ønskede at afprøve en prøveform, hvor eleverne arbejder i grupper på en måde, som vi ser i matematikprøven, hvor flere grupper arbejdende samtidig og lærer og censor går rundt mellem grupperne: https://www.folkeskolen.dk/1870622/aflysning-af-proeve-foerte-til-matematik-inspireret-tyskproeve

Problembareret tilgang

Inspireret at snakken med de andre og deres ideer, begyndte også jeg at tænke alternativt. Jeg har altid været optaget af problembaseret læring og ved, det praktiseres også i sprogfag i stor stil i andre lande - så mine tanker gik den vej. En gruppefremlæggelse med visuel præsentation i stedet for disposition og tilknyttet logbog i stedet for den skriftlige prøve. For mig giver det mening bruge åbne spørgsmål i en problemformulering som udgangspunkt for kommunikation, og jeg kunne tænke mig at prøve det af. Altså mit design til en problembasseret tilgang til deres arbejde med fremlæggelsen.

De åbne spørgsmål i en problemformulering som udgangspunkt kan give os noget for os alle vigtigt at kommunikere om, så fremlæggelsen ikke blot bliver en udenadslæren og meget tung del, når de trækker spørgsmål til pensum, de skal snakke om. Så jeg gik i gang.

Eleverne var forbløffende gode til at finde på åbne spørgsmål i forhold til årets temaer. De laver arbejdsspørgsmål og finder kilder. Nogle laver spørgeskemaundersøgelser. Åbne spørgsmål og arbejdet med dem giver os først og fremmest noget at drøfte sammen efter fremlæggelsen. Her handler det ikke om at kunne huske tekster og pensum, men her kan elevernes holdninger og meninger ikke undgå at komme i spil i en meningsfuld fælles kommunikation.

Da jeg fortalte en fysikkollega om mit tysk-forsøg, udbrød hun, ’Selvfølgelig er børnene gode til åbne spørgsmål - det er jo akkurat sådan de arbejder i naturfag. Det havde jeg ikke tænkt på og finder det lidt interessant med en transferværdi.

Nu er prøver jo ikke sådan noget man lige ændrer. Men det er sjovt at få muligheden for at tænke anderledes. Måske har også andre sproglærere eksperimenteret? - Selv har vi det OK med den nuværende prøve, men tænker også den kan gøres bedre.

Det viser vore forsøg med en anderledes prøve også. Eleverne er glade gruppeformen og arbejdsprocessen, fortæller Ann-Kristine og censorerne har været begejstrede. Selv har jeg kun haft to gruppe oppe til prøven og glæder mig til at møde de andre gruper

Og hvad nu?

Nu skal vi have opsamlet erfaringerne og have dem drøftet fremadrettet. Måske kunne vi sammen med andre interesserede søge midler til yderligere udviklingsforsøg.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempler på elevernes 'Problemformulierungen':

Welchen Einfluss haben soziale Medien auf das Leben junger Menschen, und wie war die Entwicklung der sozialen Medien im Laufe der Jahre? 

Warum gibt es einige Eltern, die nicht zulassen, dass ihre Kinder soziale Medien nutzen 

Welche Konsequenzen hat der 2 Weltkrieg für Deutschland gehabt  

Wie konnte der Zweite Weltkrieg passieren und wie hat der Krieg die Auffassung der Deutschen andere beeinflusst?  

Wie haben die Achsenmächte und die Alliierten es in dem Krieg geschafft? Und welche Strategien haben sie verwenden, um im Krieg einen Schritt voraus zu sein 

Was macht Piercings und Tätowierungen für viele Jugendliche wichtig, um ihre Identität auszudrücken, und warum?