Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Obligatoriske mundtlige prøver i tysk

Jeg er taget til Tønder for at opleve, hvorledes eleverne klarer sig og forholder sig til faget tysk i en kommune, hvor de mundtlige prøver i tysk er obligatoriske. Jeg fik den 12. juni og den 13. juni mulighed for at følge eksaminationerne i tysk på henholdsvis Tønder Overbygningsskole og Løgumkloster Distriktsskole.  Tønder Kommune har ansøgt om og fået tilladelse til, at alle elever i 9. klasse går op til folkeskolens afgangsprøve i mundtlig tysk. Det er Tønder kommunes mål, at kommunens elever efter en forsøgsperiode opnår et karaktergennemsnit i tysk, som minimum er på højde med karaktergennemsnittet i engelsk.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nalin i eksaminationssituationen med eksaminator Heidi Iwersen og censor Peter Andresen.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Baggrund

I Tønder Kommune har alle elever siden skoleåret 2015/1016 modtaget undervisning i tysk allerede fra børnehaveklassen. I børnehaveklassen-2. klasse organiseres undervisningen tematisk. Tønder Kommune har desuden siden skoleåret 2015/2016 tilført ekstra lektioner i tysk på 5. og 6. årgang.

Kommunen har derfor stor interesse i at følge udviklingen i elevernes faglige færdigheder i tysk.

Man ønsker at vurdere, om den særlige indsats for tysk står i det rette forhold til udbyttet. Det giver lodtrækning som i det øvrige Danmark ikke mulighed for. Med obligatoriske mundtlige prøver kommer alle elever til prøve, og hermed er muligheden for reel evaluering af alle elever større.

Opkvalificering af lærerne

Tønder Kommunes ønsker at opkvalificere kommunens lærere og har på den baggrund blandt andet haft besøg af ministeriets undervisningskonsulent i tysk Lene Laursen, der i foråret har orienteret og givet lærerne baggrund for vurderingsgrundlag såvel mundtligt som skriftligt.

Forsøgsperiode

Forsøgsperioden med obligatoriske mundtlige prøver løber foreløbigt frem til prøveterminen 2020, hvorpå der evalueres med henblik på en forlængelse, som Tønder kommune ønsker det – frem til 2023. 

Undervisningsministeriet understreger i sin tilladelse, at der allerede efter to år sker en evaluering, dvs. efter skoleåret 2018/2019, således at der ultimo 2019/primo 2020 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøgene, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte. 

De eksaminationer, jeg havde lejlighed til at følge, fulgte til punkt og prikke de retningslinjer, der foreligger i ”Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. klasse”. http://www.tysklaerer.mono.net/upl/13901/180831TyskproevevejledningFP9.pdf

Herunder naturligvis også de givne vurderingskriterier.

Det var en sand fornøjelse at følge eksaminationerne, hvor karaktererne spredte sig fra 4 til 12 med en overvejende hældning til de højere karakterer.

Elevudtalelser

Mens lærer og censor voterede, havde jeg lejlighed til en snak med eleverne om interesse for og holdning til faget tysk.

Nalin, der har rødder i Kurdistan, påpegede, at det ”for os mennesker er vigtigt, at vi kan begå os multikulturelt. Kun derved er det muligt at opnå mellemfolkelig forståelse. For at kunne det er det vigtigt at kunne tale tysk.  Jeg taler foruden dansk og tysk også russisk og kurdisk ”. 

Natascha: ”Det er vigtigt at kunne tysk i mange jobs – jeg vælger også tysk på gymnasiet”.

Niels: ”Jeg synes, tysk er vigtigt. Jeg har oplevet, at en del tyskere ikke kan engelsk”.

Ofelia: ”Jeg kom til Danmark for fem år siden fra Armenien. Jeg har nu også lært dansk – jeg interesserer mig generelt meget for sprog. Det giver muligheder for at arbejde og rejse og komme i kontakt med mennesker overalt”.

Philip: ”Det er vigtigt at kunne noget tysk, når man skal handle. Vi bor tæt på grænsen og kommer ofte til Tyskland. Tyskerne kan ikke så meget engelsk, og i Tyskland kan man handle stort set alt billigere”.

Remco: ”Jeg er vild med fodbold og håber, at vi engang kan få turnering i gang med hold i Tyskland”

Rikke: ”Jeg skal næste år på Tinglev deutsche Nachschule. Her er elevfordelingen 50% med tysk som modersmål og 50% med dansk. Jeg har hørt, at man her prøver at sammensætte et værelseshold, så der bliver en blanding af sprogene”.

Sahrah: ”Vi har haft en del ud sf at besøge en skole i Neumünster, hvor jeg også var med til at interviewe tyske elever. Det var spændende at sammenligne tyske og danske forhold.

Jeg regner med på STX/HHS at få turbotysk”. (Interesserede kan orientere sig nærmere på følgende link: www. )

Tove: ”Jeg har stor fornøjelse af Instagram, hvor jeg også har tyske venner. Vi udveksler katte som tema. Jeg er så heldig at have fået tysk ind med modermælken. Min mor er tysk. Jeg synes i øvrigt, at det er fint nok, at det her i Tønder er obligatorisk, at vi skal op i mundtlig tysk”. 

Kira: ”Jeg kan godt li’ tysk og har valgt tysk på XTX på B-niveau efter sommerferien”.

Mathilde: ”Min onkel er tysker, og jeg snakker derfor mest tysk, når jeg er sammen med mine kusiner – jeg har valgt tysk på B-niveau på XTX i Tønder”.

Laura: ”Jeg kan godt lide sproget – jeg har haft god brug for det hos den bager, hvor jeg har arbejdet i min fritid. Tyske kunder spørger ofte ”sprechen Sie deutsch? – jeg går efter sommerferien i 10. klasse, hvor jeg vil bygge videre på det, jeg har lært indtil nu”.

Jeremy: ”Jeg kan godt lide tysk. Min mor er født i Tyskland og taler helst tysk. Det giver mig træning”.

Nana: ”Jeg synes, det er fint, at prøven er obligatorisk. Man går mere alvorligt til sagen, når man ved, man skal op”.

Lærer og censor 

Næsten samstemmende betoner eksaminator Heidi Iwersen og censor Peter Andresen under den efterfølgende frokost, at kontaktfladen til det tyske er væsentlig for elevernes sprogtilegnelse. Der er i de senere år dertil sket en ændring i forældregruppens holdning til tysk. Forældrene er mere positive end tidligere, og det smitter af på børnene. Tønders strategiplan, der betoner muligheden for udbygning af de kulturelle færdigheder, er udvidet. Det er samtidig vigtigt at lære mere sprog, betoner de – og her er tysk vort nabosprog.  

Eleverne på Løgumkloster Distriktsskoles lærer, Lililian Jensen, der har fået vejlederuddannelse i forbindelse med, at tysk er blevet indført fra 0. klasse, understreger vigtigheden af, at kommunens tysklærere har mulighed for at blive rådgivet om faget, dets placering og udvikling: ”Det er godt, at der er nogle, der kan være med til at samle trådene, så vi følger sporet og de intentioner, der er med faget”. Hun understreger sammen med censor Benedicte Mortensen, at det er deres indtryk, at eleverne tager tysk mere alvorligt, efter at det er blevet obligatorisk prøvefag.

Det bliver spændende at se de samlede resultater for prøveterminen i Tønder kommune.

Resultaterne, som jeg oplevede på mine besøg, virker lovende.