Blog

Tysklærerforeningen: Derfor bør både den mundtlige og skriftlige prøve gentænkes

Formanden for Tysklærerforeningen ser en række udfordringer ved både den mundtlige og skriftlige prøve i tysk. Og præsenterer sine tanker om, hvordan prøverne kan gentænkes.

Publiceret Senest opdateret

Jeg kunne sikkert tale om andre sprogfag også, men mit ståsted er tysk. Af store udfordringer kan nævnes:

Elevernes præstationskultur
I prøverne handler det om at præstere, og ’godt’ er ikke godt nok, men skal være bedst. Vi kender det – vores udmærkede karakter 7 duer ikke for eleverne - de vil have 12 og bliver pressede og stressede og opbygger eksamensangst og søger hjælpemidler, der kan give dem 12.

Alene

I mundtlig tysk står eleven alene i prøvesituationen og skal præstere – så egen fremlægning tjekkes og tjekkes og læres ofte udenad og den frie samtale efterfølgende kan være meget træg. Det er der ikke noget nyt i. Men det er jo egentlig ikke det, vi gerne vil med prøven? Mange elever har følelsen af at tysk er svært, fordi den oplevelse har de med sig. Det hjalp, da vi fik tysk rykket ned på mellemtrinnet også – men efter corona er det helt tydeligt. Eleverne har haft en lang tid overvejende med skriftligt eller intet tysk - online.

Trivsel

Vi har haft en coronatid med online undervisning – nogle elever er faldet fra og rigtig mange har slet ikke haft deres tysktimer – så niveauet er nu pludselig meget forskelligt. Det stiller større krav til differentiering og skaber angst hos en del elever. Coronatiden har også medført at flere har være rigtigt meget alene og nu pludselig har angst for at sige noget på klassen eller bare ’logger af´, når en tekst virker lidt svær.

(Til gengæld oplever jeg også at eleverne klør på i vores små mundtlige øvelser og samtaler og rigtig gerne vil sige noget i små grupper.)

Chatrobotter

Rent fagligt er den skriftlige fremstilling i tysk stærkt udfordret ikke blot i spørgsmålet om hjælpemidler og af google oversæt men nu endnu mere af chatrobotter, der sprogligt åbner en helt ny verden for godt skriftsproglige løsninger.

Så hvad gør vi?

Vi kan starte med det helt grundlæggende og spørge os selv om, hvad vi egentlig ønsker at opnå for tysk i et prøveforløb?

Vi ønsker:

· At eleverne er tygge i prøvesituationen

· At de tør bruge det sprog, de har, og ikke er bange for at udtrykke sig.

· At de forstår at bruge de hjælpemidler og værktøjer, de har på en faglig forsvarlig måde.

· At eleverne føler de lykkes med Tysk og ikke fravælger det i deres videre uddannelsesforløb.

Igen kommer vi til den gamle diskussion: Skal eksamen afspejle den daglige undervisning – eller skal vi tjekke, hvad eleven kan her og nu i en presset situation.

Det er to vidt forskellige tilgange, og dem skal vi gennemtænke grundigt.

Snyd

Vi bruger uendelig megen snak og tid på check af snyd – og tvivl om det nu er eleven selv, der har skrevet opgaven, men kunne det give mere mening at lave en prøvesituation, hvor det ikke handler om ikke at kunne snyde? Og hvordan kan det gøres? Skal vi i det hele taget have en skriftlig prøve, og hvad skal den handle om? Skal eleverne stå alene eller skal de have mulighed for at arbejde sammen ved en prøveaflæggelse? Skal der være valgmuligheder for prøveform?

Ja, spørgsmålene er mange.

Forsøg med Gruppeprøve i mundtlig Tysk

I år er et treårigt forsøg med gruppeprøver startet i tysk. Det ser ud til, at gruppeprøveformen kan møde nogle af de udfordringer, tyskprøven har omkring tryghed, angst for at stå alene og større åbenhed i dialogen, når flere er sammen.

Desværre blev forsøget kun bevilliget på tre skoler, selvom en del flere søgte under samme beskrivelse - og da Tysk også er udtræksfag i 9. klasse, er det begrænset, hvor mange erfaringer, der kan bygges på.

Men det er rigtigt positivt, at der er åbnet en mulighed for at gøre nye erfaringer med en alternativ prøveform. Og måske skal gruppeprøve ikke erstatte, men være en alternativ mulighed for skoler. Det vil erfaringerne vise.

https://blog.folkeskolen.dk/blog-tysk-tysk-og-fransk/bliver-forsog-med-gruppeprove-i-tysk/fransk-forsogt-syltet/4682942

Den skriftlige prøve

Om det kan lykkes at udvikle en fornuftig skriftlige prøve uden mistro, bliver så det helt store spørgsmål.

Jeg er bange for den nemme kortsigtede løsning blot bliver at lukke internettet ned under prøven i stedet for at erkende at eksamensformen i grundskolen bør nytænkes ind i den verden, vi nu engang lever i.

---------------------------------------------

Læs mere om chatrobotter:

https://powervirtualagents.microsoft.com/da-dk/what-is-a-chatbot/