Blog

Hvorfor skal jeg lære tysk?

For et par dage siden blev jeg af en elev i 4. klasse spurgt: ”Næste år skal vi vælge enten tysk eller fransk. Kan du fortælle mig, hvorfor jeg skal vælge tysk?”

Publiceret Senest opdateret

Jeg har beskæftiget mig med faget i mange år, og er da også tidligere blevet stillet spørgsmålet. Klassens dansklærer spurgte mig, da jeg refererede til samtalen med eleven, om jeg ikke ville komme ind i en time og besvare spørgsmålet. Det ville jeg naturligvis gerne, og måske kan indholdet i mit svar inspirere en eller anden til også at informere.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Hvorfor lære fremmedsprog?

Det var naturligt at tage udgangspunkt i, at eleverne allerede har lært et fremmedsprog, engelsk.

Vi havde en kort dialog om, hvad de allerede havde lært i engelsk, hvorfor de lærte engelsk og hvad de kunne bruge det til.

Jeg fortalt derpå om, hvordan jeg selv havde lært tysk, at jeg som spejder havde været på ophold hos en familie i Odenwald, hvor jeg var privat indkvarteret og at det havde været en oplevelse at møde mennesker og kulturer fra Tyskland. At høre om deres perspektiver og skikke.

Jeg kunne fortælle, at Tyskland har en af Europas stærkeste økonomier og næringsliv. At landet er vores andenstørste handelspartner, at det har været vores største, og at vores væsentlige handel ligger nord for Hannover – vistes på tysklandskortet – og at vi med handel syd for Hannover ville kunne øge vores eksport væsentligt.

Jeg kunne fortælle, at hvis man vil i kontakt med tyskerne, er det vigtigt at kunne kommunikere med dem. Selv om de også er gode til engelsk, vil de gerne sælge deres produkter på engelsk, men når der skal købes, foretrækker de tysk, at det vil være en fordel at kunne sproget, hvis man søger arbejde i landet. Jeg citerede Lykke Friis: ”Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter”.

Hvis man ønsker at studere i Tyskland, har de et højt udviklet uddannelsessystem med anerkendte universiteter og andre læreanstalter. Når man er i landet, giver det helt sig selv, at man ret hurtigt får indlevet sig i det tyske sprog. Man oplever og sætter sig automatisk ind i tysk kultur og samfundsforhold, hvilket igen kan medføre øget sympati og tolerance for mennesker med forskellig baggrund.

Man får gennem indlæring af tysk bedre muligheder, når man rejser. Tyskland er et populært rejsemål og det at kunne tale sproget gør det lettere at kommunikere med lokalbefolkningen og at det at kunne kommunikere på et andet sprog også giver en bedre forståelse for ens eget sprog. Det at lære sprog kan give en selvtillid og være med til at udvikle ens personlighed.

Jeg fortalte eleverne om de mange personlige venner jeg gennem tiden havde fået i Tyskland, at jeg og min familie mange gange har rejst på personlige besøg og at vi ofte har haft besøg af tyskere, og at det har udviklet os alle personligt.

Hertil kommer de oplevelser af kulturel art: film, musik, kunst og filosofi, som følger med, når man først kan sproget.

Mit oplæg førte til en dialog, hvor der blev rejst en række spørgsmål ikke kun om Tyskland, men også om indlæringen i skolen af faget i dag. Nogle elever havde hørt, at grammatikken spillede en stor rolle. Jeg forsøgte at fortælle, at man i dag leger sproget ind og vi sluttede af med den tyske entertainer Uwe Kinds: ” Ich bin cool”

Ich bin cool (man peger på sig selv)

Du bist cool (man peger på sin sidemand)

Ja, logo ja. (man vipper med armene)

Ich bin cool (man peger på sig selv)

Du bist cool (man peger på sin sidemand)

Ja, logo ja. (man vipper med armene)

Wunderbar (man gør tommelfingertegn med højre hånd)

Wunderbar (man gør tommelfingertegn med venstre hånd)

Alles klar (man gør tommelfingertegn med højre hånd)

Wunderbar (man gør tommelfingertegn med venstre hånd)

Wiedersehen (man vinker)

Wiedersehen (man vinker)

Efterskrift

Som nogle måske vil huske, skrev jeg 11. 01.2023 et indlæg: ”Uden næring dør sprogfagene, hvor er regeringens tysklandsstrategi?” https://blog.folkeskolen.dk/blog-nb-tysk/uden-naering-dor-sprogfagene-hvor-er-regeringens-tysklandsstrategi/4693919

Indholdet er/var naturligvis alvorligt ment. Jeg sendte henvendelsen til såvel udenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren. De har fortsat tørret problematikken af på hinanden. Jeg har rykket adskillige gange og i øjeblikket venter jeg svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg den 1. marts får oplysning om, at jeg ”snarest muligt vil modtage svar her fra”. Jeg skal gerne holde læserne orienterede, når der sker noget nyt.