Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

TYSK – Hjælp til selvhjælp med emu-respons

De fleste af os husker Skolekom, der havde en særlig kontaktmulighed for dialog med læringskonsulenten i tysk. Skolekom blev nedlagt ved årsskiftet 2020 og er siden blevet erstattet af en ny platform: emu-respons.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Emu-respons

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Undervisningsministeriets afdeling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har etableret en kommunikationsplatform emu-respons, hvor lærere, skoleledere, kommunale konsulenter og andre, der ønsker faglig indsigt og dialog kan få fagspecifik vejledning af læringskonsulenterne, der vejleder om for eksempel undervisningsproblematikker, fælles mål og folkeskolens test og prøver.

For tysks vedkommende er det læringskonsulent Lene Lauersen, der er sparringspartner. Du finder hjemmesiden her: https://respons.emu.dk

Siden kan tilgås med unilogin eller via nem-id.

Aktuelle områder for tysk

For tysks vedkommende kan du netop nu orientere dig i følgende områder:

 • Konkurrence om den bedste multimodale plakat.
 • Kan videoer fra Easy German opgives til prøven?
 • Nyt fra Folkeskolens Prøver.
 • Hvilke film må bruges?
 • Er der en vejledning til standpunktskarakterer?
 • Motivation i begynderundervisningen.
 • Ny funktion på ordbogen.com – tilladt til prøven?
 • Inspiration om feedback og integreret grammatik til din tyskundervisning.
 • Specialundervisningselever og fritagelse for tysk.
 • Tysk musik under den skriftlige prøve i tysk.
 • Undervisning hjemmefra.
 • Forcensur i tysk.
 • Lille film til alle sproglærere om det kommunikative sprogsyn: https://emu.dk/grundskole/tysk/det-kommunikative-og-funktionelle-sprogsyn
 • Brug af Google translate i undervisningen? 
 • Må eleverne bruge grammatik- og stavekontrol ved prøven?

Som det fremgår af ovenstående, er der al mulig grund til at besøge emu-respons! Læringskonsulenten tilstræber at besvare aktuelle spørgsmål inden for en uge.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ser mange muligheder for gennem linket at styrke den faglige vejledning og videndeling via hjemmesiden og opfordrer brugerne til at komme med forslag til indhold og til forbedringer, så udbyttet kan blive optimalt.

Har du lyst, kan du se en kort introduktionsvideo her: https://media.videotool.dk/?vn=25_2020101916321644669584185297