Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Faggrupper og tysk

Med udmelding om ’Lempelser af bindinger i fællesmål’ blev et stort arbejde sat i gang med dels at klæde underviserne på i fagene ved at gennemskrive fagenes vejledningerne og dels at skabe en tættere kontakt mellem praktikere og Undervisningsministeriet i forhold til fagenes udvikling

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad betyder disse ’Lempelser’ for fagene?

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

De reviderede vejledninger til fagene skulle komme sidst i maj måned. De er færdige, men udskrivning af folketingsvalg satte alt på ’stand by’ i ministeriet, og så vidt jeg har forstået kommer de først, når der foreligger en ny undervisningsminister og vedkommende har sagt ’god’ for det fortsatte forløb.

Ud over at færdigheds- og videns målene nu er gjort vejledende i forhold til de bindende kompetencemål og de overordnede fagformål er der også lagt stor vægt på tydeliggørelse af, at fagformål hænger nøje sammen med folkeskolens overordnede formål, når undervisningen skal planlægges.

Faggrupper

Undervisningsministeriet har nedsat en faggruppe for de enkelte fag, der skal være med til at vejlede ministeriet i arbejdet med faget. Disse grupper består af praktikere fra grundskolen, professionshøjskolerne, gymnasiet og forskere indenfor faget. Grupperne er nedsat for tre år. https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-nye-faggrupper-skal-styrke-fagenes-udvikling

Jeg sidder med i gruppen for tysk og har været med til et møde i ministeriet, hvor vi gav sparring på de nye læseplaner - så langt de var kommet dengang.

Vi er blevet indstillet via Danmarks Lærerforening - DLF. Da DLF har en interesse i at klæde os godt på til det arbejde, var vi - praktikerne i grundskolen inviteret til et møde med DLF d. 28. maj.

Rigtig mange var mødt op og det blev et godt møde. Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget, styrede os gennem mødet, hvor vi fik at oplæg af lektor Thomas Kaas Lektor. Thomas oplæg tog os med på en tur gennem fagenes udvikling generelt og med spørgsmål til - og bud på: ’Hvad kommer efter læringsmålstyring i fagene’.

Mål i undervisningen

Det blev en tur omkring at sætte mål for undervisningen i forhold til folkeskolens formål og fagformål. Thomas definerede ’Formål’ som hensigten med undervisningen og mål som trædesten for at nå hensigten. De store trædesten er fagenes fagformål og kompetenceområder mens de vejledende færdigheds- og vidensmål kan være mindre trædesten på vejen.

Den professionelle dømmekraft

Når der sættes mål for undervinsingen er den professionelle dømmekraft vigtig, da vi nu ikke længere skal undervise ud fra en defineret opskrift men ud fra en god planlægningspraksis ude på skolerne. I sin opsummering understreger Thomas igen vigtigheden af, at have faglige fællesskaber til både videndeling, samarbejde og udvikling. 

Gruppedrøftelser

Efter oplægget havde vi i grupper først en runde om, hvordan vi hver især havde oplevet det/de første møder i faggrupperne. Der var generelt meget stor tilfredshed og alle var glade for muligheden for dette samarbejde med ministeriet i de bredt sammensatte faggrupper.

Derefter drøftede vi, hvordan vi kan hjælpe faglærerne. Det handler i første omgang om at få udbredt kendskabet til og implementering af Lempelserne i bindingerne i Fællesmål ude på de enkelte skoler - og her kan de faglige foreninger spille en væsentlig rolle.

Men det giver også nogle udfordringer i forhold til især mulighed for efteruddannelse og tid til faglige teams og fagsamarbejde til den enkelte lærer, som DLF fortsat skal arbejde for.

Fagligt fællesskab

Vil til slut minde om, at man også finder et fagligt fællesskab i sin faglige forening. Her arbejdes for faget, laves tilbud til medlemmer og udsendes nyhedsblade. For tysklærere er det naturligvis TLFG - Tysklærerforeningen for grundskolen J www.tysklaerer.dk