Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Åbent brev til Folketingets undervisningsudvalg

Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

- der skal have til formål at styrke dansk eksport til Tyskland, at tiltrække flere tyske turister til Danmark og at styrke de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Partiet Venstre fremsatte den 12. november 2020 Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en fornyet og styrket Tysklandsstrategi i forlængelse af den tidligere Tysklandsstrategi fra 2016. Forslaget 1. behandles i Folketinget den 9. december 2020.

Tysklærerforeningen for grundskolen - TLFG - hæfter sig ved, at undervisningsverdenen fremhæves i arbejdet for at fjerne barrierer for, at danske virksomheder kan være tilstede i Tyskland. Her fremhæves styrkede sprogkompetencer samt udvekslingsforløb og erhvervspraktikordninger. I forhold til sprogkompetencer handler det om kendskab til tysk sprog samt gode tyskkundskaber, og ønsket er at sikre en fortsat styrkelse af sprogundervisningen i tysk på alle niveauer i det danske uddannelsessystem.

Det glæder TLFG, at strategien også vægter at styrke de kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland. Det dansk tyske forhold handler om andet og mere end blot handel. Der er tale om et stort værdifælleskab med nære sproglige og kulturelle bånd.

En fornyet Tysklandsstrategi med hjertet på rette plads er både et fremsynende og et nødvendigt initiativ. TLFG hilser derfor forslaget meget velkommen.

Uddannelsespolitisk har tysk haft meget trange kår på både ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universiteterne - en katastrofal udvikling for faget. I forhold til grundskolen, vil vi anbefale at kigge på de forsøg, der er i Sønderjylland med tysk fra 1 klasse og status som engelsk.

TLFG indgår naturligvis altid gerne i en dialog, der kan være med til at fremme og styrke det tyske sprog og de kulturelle bånd.

På vegne af TLFG- bestyrelsen

Tine Lund, Formand og Carl Kinze, Næstformand

Se også: www.folkeskolen.dk/1859293/venstre-oensker-ny-tysklandsstrategi--bakker-de-oevrige-partier-op