Blog

Tillykke!

Publiceret Senest opdateret

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) kunne den 25. september i år fejre fem års fødselsdag. Tillykke med det!

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I 2017 tog den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) initiativ til en Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet med det formål at styrke fremmedsprog på alle niveauer, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge fremmedsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer.

Folketinget vedtog strategien og NCFF blev oprettet med kontor på såvel Københavns- som Aarhus Universitet. I København med Mette Skovgaard Andersen og i Aarhus med Hanne Wacher Kjærgaard som centerledere. Lederne fik blandt andet til opgave at få de 99 millioner bevilgede kroner fra ”Strategien for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet” til at arbejde på den bedst mulige måde.

 De to er i den anledning blevet interviewet (se linket nederst på siden).

I interviewet peger de på fem milepæle med NCFF:

 

1. NCFF bidrager med mere viden og data om fremmedsprogsområdet.

Mette Skovgaard påpeger her blandt andet, at man har arbejdet med at forhindre fremtidig lærermangel i sprogfagene, behovsundersøgelser, aspekter omkring sprog som tillægskompetence og forskellige sprogfags udvikling over tid.

2. NCFF har til dato støttet 109 aktivitets- og udviklingsprojekter med puljemidler.

Hanne Kjærgaard giver eksempler på og uddyber nogle af aktiviteterne, der blandt andet har omhandlet emner inden for brobygning, strategisk arbejde med fremmedsprog, afdækkende undersøgelser, didaktisk udvikling, herunder forløb inden for eksempelvis ordforråd, flersprogethed, CLIL og tidlig sprogstart.

 3. Vi har fået en sprogfagsvejlederuddannelse i Danmark.

Ud fra undersøgelser har man kunnet fastslå, at der var et behov for kompetenceudvikling blandt lærere i sprogfagene, og NCFF kunne se potentiale i et projekt, som ikke kun opkvalificerer den enkelte, men kan give et løft til organisationen.

4. NCFF’s forskellige initiativer med fokus på fremmedsprog målrettet elever.

Hanne Kjærgaard nævner her blandt andet de 14 NCFF-film i ”Gå ikke glip”-serien, der tilsammen er blevet vist mere end 76.000 gange, og påpeger at andre materialer til gymnasiefaget Almen Sprogforståelse og karrierelæring fortsat downloades flittigt. 

 5. NCFF bringer sprogfolk sammen.

NCFF bidrager til at åbne døre og bringer fagfolk sammen, hvilket er den eneste vej frem til sammenhæng og en stor gevinst for sprogfagene i Danmark.

NCFF har årligt afholdt konferencer, hvor fremmedsproglige problematikker er blevet drøftet og eksemplificeret. I år er den gratis konference torsdag den 7. december kl. 9:30 – 16 på Københavns Universitet, Søndre Campus. Tilmelding er åben nu via linket: https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/tilmeldingen-til-ncff-konferencen-2023-er-aaben

På siden uddybes konferencens indhold. Årets konference stiller skarpt på strategisk arbejde med fremmedsprog i skoler og kommuner med fokus på fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere.

Forlængelse

NCFF havde oprindelig en periode på 5 år, men blev i december 2021 forlænget med yderligere to år til udgangen af 2025 inden for samme økonomiske ramme.

Lad os håbe, at centret også fremadrettet vil kunne få bevillinger og bestå og således bidrage med viden og understøtte, at sprogfagene og -uddannelserne fortsat udvikler sig. Det er der brug for. NCFFs hjemmeside uddyber centrets muligheder: https://ncff.dk

Jeg kan varmt anbefale læserne at læse hele interviewet på nedenstående link: https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fem-aar-med-ncff-fremmedsprog