Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Det gælder om at stå sammen

Bestyrelsen for Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har netop holdt bestyrelsesmøde, hvor blandt andet foreningens 10års jubilæum den 25.10.19, men også årets Tysklærerdage den 25.10.19 og 26.10.19 samt en række andre væsentlige punkter er blevet behandlet. Punkter, der viser, at foreningen lever op til sin målsætning. I blogindlægget kan du læse om, hvordan foreningen arbejder i det daglige.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

10-års jubilæum

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I november er det 10 år, siden Tysklærerforeningen for Grundskolen blev stiftet. En række entusiastiske tysklærere fra hele landet var forsamlet i Annie Ring Knudsens dagligstue i Virum for at drøfte, hvorledes faget tysk kunne styrkes i grundskolen.

Drøftelserne førte til foreningens oprettelse, og det blev i første omgang med Peter Bruhn Jepsen som formand og Jacob Chammon som næstformand. I en periode påtog Hjalmar Jess sig formandsposten for sprogpolitisk udvalg og var med sine markante holdninger med til blandt andet at skubbe på for indførelse af tysk fra 5. klasse.  Da Jacob fik job i Berlin, tog Carl Kinze over, og Carl har bestredet posten frem til i dag. Peter blev efter tre år afløst af Flemming Nygaard, og fra generalforsamlingen i 2016 har Tine Lund været foreningens forkvinde.

En lang række skiftende bestyrelsesmedlemmer har været med til at arbejde for og fremme tyskundervisningen i Danmark, og uden deres indsats havde foreningen ikke været det aktiv, det er for tyskundervisningen i dag.

Politisk og praktisk arbejde

TLFG arbejder såvel politisk som praktisk for den enkelte tysklærer.

På det politiske plan samarbejdes der tæt med Goethe Instituttet og Den tyske Ambassade, men helt naturligt er der også intensive kontakter i Undervisningsministeriet især med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Afdelingen for prøver og test. Formandskabet har løbende haft kontakt til og møder med diverse undervisningsministre.

TLFG har dermed haft fornøjelsen af at sætte sit fingeraftryk på såvel indførelse af obligatorisk tysk fra 5. klasse som på prøve- og undervisningsvejledninger.

Samarbejde med DLF via møder med de øvrige faglige foreninger har på de to årlige møder ført til interessante og givende drøftelser.

Styrkelse af tyskundervisningen

TLFGs mål er at styrke undervisningen i tysk, og målet søges opnået blandt andet ved at formidle faglig og pædagogisk kontakt og afholde møder og kurser.

Fra 2009 til 2014 arrangerede foreningen flere landsdækkende kurser, men lov 409 medførte, at færre og færre lærere fik mulighed for at deltage i de korte kurser.

Det har dog ikke afholdt tysklærerforeningen fra at tage initiativer. Vi har således et stående tilbud

”Tyskkursus også i din kommune?” [ https://www.folkeskolen.dk/640650/tyskkursus--ogsaa-i-din-kommune] hvor alle landets tysklærere har mulighed for at henvende sig til foreningen og få hjælp til oprettelse af kurser.

Kurser i udlandet

TLFG har i alle årene tilbudt et kortere kursus i Tyskland typisk i Berlin og Hamburg, hvor deltagerne får et pædagogisk, praktisk og sprogligt input. Alle årene har disse udlandskurser været overtegnet således også i år, hvor turen går til Hamborg i dagene fra 3. – 5. oktober.

Tysklærerdage

Tysklærerdagene, hvor tysklærere kan gå berigede hjem efter at have mødt kolleger og instruktører med hjertet på det rette sted for tysk, finder i år sted den 25. og 26. oktober i København. 

Besøg hjemmesiden www.tysklaerer.dk og læs det spændende program og meld dig til inden den 25. september 2019. Meld dig allerede nu, da der med sikkerhed bliver rift om pladserne.

Nyhedsblade

Formand og bestyrelse udsender jævnligt nyhedsblade, der giver medlemmerne mulighed for at holde sig opdaterede på, hvad der sker inden for faget tysk. Det være sig på kursusfronten eller med henvisning til aktuelle artikler og indlæg.

Tysklærerforeningen for Grundskolens facebookside

TLFG har sin egen hjemmeside: https://www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen/

hvor du løbende kan få ideer og inspiration til den daglige undervisning samtidig med, at du orienteres om aktuelle kultur- og samfundsforhold i de tysktalende lande.

Skolekom

På skolekom, der desværre står foran lukning fra årsskiftet, kan medlemmerne indtil da deltage i lukkede fora, hvor aktive kolleger diskuterer aktuelle problemer.

TLFG arbejder på, at der skabes en afløser for Skolekom, hvor medlemmerne kan hente inspiration og komme med spørgsmål til den daglige undervisning og på den måde være i dialog med bestyrelsen samtidig med, at de skaffer sig inspiration til det daglige arbejde.

Besser dabei…

Ser du på foreningens logo, finder du også formuleringen ”Besser dabei…” – og her er vi ved det helt centrale. Selv om vi er godt 400 medlemmer, er der altid plads til flere, der vil informeres om og arbejde for faget tysk. Det er der brug for! Det koster at være aktive og udadvendte.

Vi vil derfor opfordre dig til at besøge foreningens hjemmeside: www.tysklaerer.dk, hvor du i øverste bjælke finder ”Bliv medlem” – klik, og du er straks på vej til et fagligt værdifællesskab.

Medlemsskab koster kun 125 kr. Et medlemsskab viser, at du støtter op om din faglige forening. Desuden giver det dig rabat ved deltagelse i TLFG's arrangementer. Du vil også automatisk få tilsendt TLFG's Nyhedsblade. 

Er du allerede medlem, så foreslå din kollega også at være med.

På godt gensyn i foreningen!